הקדמה:

החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991 מעניק הגנה לאדם החווה במסגרת משפחתית אלימות קשה - פיזית או נפשית - ובעקבות כך פונה לבית משפט לשם קבלת הגנה לעצמו וליתר בני המשפחה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991
נוסח החוק:

הגדרת בן משפחה על-פי החוק

 • על-פי סעיף 1 לחוק, בן משפחה הנו אחד מאלה (בהווה או בעבר):
  • בן זוג, כולל בן זוג שהוא ידוע בציבור
  • הורה.
  • בן זוג של הורה, כולל בן זוג שהוא ידוע בציבור של ההורה.
  • סב או סבתא.
  • צאצא.
  • צאצא של בן זוג, כולל צאצא של בן זוג שהוא ידוע בציבור.
  • אח או אחות.
  • גיס או גיסה.
  • דוד או דודה.
  • אחיין או אחיינית.
  • מי שאחראי לדאוג לצרכיו (מחייה, בריאות, חינוך וכד') של:
  • קטין או חסר ישע המתגורר עם מי שאמור לדאוג לצרכיו.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

 • לפי החוק, בית המשפט או בית הדין רשאים להוציא צו הגנה לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי שמונה על פי חוק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בסמוך (שעות עד ימים) להגשת הבקשה, האדם נגדו מבוקש הצו נהג באלימות כלפי בן המשפחה, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו.
  • קיים בסיס סביר להניח שהתנהגותו של האדם נגדו מבוקש הצו מהווה סכנה גופנית ממשית לבן המשפחה או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • האדם נגדו מבוקש הצו התעלל בבן המשפחה התעללות נפשית מתמשכת או התנהג בצורה שלא מאפשרת לבן המשפחה לנהל באופן סביר ותקין את חייו.
 • צו ההגנה, אשר נועד להגן על בן המשפחה, יכול לכלול איסורים, הוראות ותנאים שונים, כגון: הרחקה פיזית, מניעת שימוש בנכס, החרמת נשק, הפקדת ערובה, קבלת טיפול וכו'.
 • ככלל, תוקף הצו לא יעלה על 3 חודשים, אך בסיום תקופה זו, בית המשפט או בית הדין רשאי להאריך את תוקף הצו, לפי שיקול דעתו.
 • למידע נוסף ראו צו הגנה למניעת אלימות במשפחה.

עדכונים לחוק

 • תיקונים לחוק הוספו בשנים: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"א, תשס"ד

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.