הקדמה:

חוק מעונות יום שיקומיים בא להבטיח לפעוטות עם מוגבלויות שגילם עד 3 שנים, מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר העבודה והרווחה ושר הבריאות

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים