חוק מעונות יום שיקומיים בא להבטיח לפעוטות עם מוגבלויות שגילם עד 3 שנים, מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה.

פרטים

שם החוק:חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר העבודה והרווחה ושר הבריאות

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים