הקדמה:

חוק מעונות יום שיקומיים בא להבטיח לפעוטות עם מוגבלויות שגילם עד 3 שנים, מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה.

על פי החוק זכאים למעון יום שיקומי:

  • פעוטות בני חצי שנה עד 3 שנים, המקבלים גמלת ילד נכה.
  • פעוטות בני שנה עד 3 שנים, שמתקיים לגביהם אחד מאלה:
  1. ועדת אבחון מצאה שיש להם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  2. מכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי יש להם עיכוב התפתחותי ניכר (ממוצע תפקוד כללי ברמה של DQ55 ומטה).
  3. נקבע על ידי גורם שהוסמך לכך, כי יש להם לקות ראייה בשתי העיניים ונדרשת השמתם במעון יום שיקומי.
  4. נקבע על ידי גורם שהוסמך לכך, כי יש להם לקות שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתם במעון יום שיקומי.
  5. ועדה מוסמכת קבעה כי עקב מוגבלותם הרבה ונסיבותיהם המשפחתיות נדרשת השמתם במעון יום שיקומי, כדי למנוע פגיעה משמעותית בהתפתחותם.
  6. נקבע כי יש להם פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000
נוסח החוק:

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים