הקדמה:

פעוטות עד גיל 3 עם ליקוי שמיעה בשתי האוזניים זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם
פעוט המבקר במעון יום שיקומי זכאי להסעה עם ליווי מביתו למעון ובחזרה
למידע נוסף ראו מעונות יום שיקומיים לפעוטות חירשים וכבדי שמיעה באתר משרד הרווחה


על-פי חוק מעונות יום שיקומיים זכאים פעוטות עם ליקוי שמיעה לטיפול ולחינוך במסגרות יום ייעודיות, המופעלות באמצעות ארגונים שונים ונמצאות בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

 • הפעוטות מטופלים על-ידי צוות מקצועי, ולכל ילד מותאמת תוכנית חינוכית אישית על-פי צרכיו ויכולותיו.
 • במסגרת מעון היום מקבלים הפעוטות מכסת בריאות במימון משרד הבריאות, הכוללת שלושה טיפולים שבועיים פרא רפואיים, כגון קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק.
 • פעוט המבקר במעון יום שיקומי זכאי להסעה עם ליווי, מביתו למעון ובחזרה (ההסעות והליווי באחריות הרשות המקומית).

מי זכאי?

 • פעוטות מגיל חצי שנה עד שלוש, המקבלים גמלת ילד נכה.
 • פעוטות מגיל שנה עד גיל שלוש, בעלי לקות שמיעה בשתי האוזניים, שעברו ועדת הערכה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות למעון נקבעת ע"י ועדת הערכה בה יושבים נציגים של משרד הרווחה ומשרד הבריאות.
 • הורים עם לקות שמיעה זכאים להנגשת הוועדה על-ידי תרגום לשפת סימנים או תמלול.
 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים - לאיתור המחלקה הקרובה.

תשלום

 • על ההורים להשתתף בתשלום עבור המעון, בהתאם לסכומים המפורטים בטבלה זו.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה, או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר השוהים במסגרות המוכרות על ידי גוף ממלכתי ומחייבות השתתפות הורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד.
  • מסגרות המוכרות על-ידי גוף ממלכתי הן, לדוגמה: גן קדם חובה, פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, בית ספר לילדים עם מוגבלות, מועדונית, מעון לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
 • בנוסף, משפחה חד הורית תקבל הנחה בשיעור של 50% עבור כל ילד (בכל מקרה, גם כאן השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית).
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.


פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים