הקדמה:

פעוטות עד גיל 3 עם ליקוי שמיעה בשתי האוזניים זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם
פעוט המבקר במעון יום שיקומי זכאי להסעה עם ליווי מביתו למעון ובחזרה
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


על-פי חוק מעונות יום שיקומיים זכאים פעוטות עם ליקוי שמיעה לטיפול ולחינוך במסגרות יום ייעודיות, המופעלות באמצעות ארגונים שונים ונמצאות בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

 • הפעוטות מטופלים על-ידי צוות מקצועי, ולכל ילד מותאמת תוכנית חינוכית אישית על-פי צרכיו ויכולותיו.
 • במסגרת מעון היום מקבלים הפעוטות מכסת בריאות במימון משרד הבריאות, הכוללת שלושה טיפולים שבועיים פרא רפואיים, כגון קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק.
 • פעוט המבקר במעון יום שיקומי זכאי להסעה עם ליווי, מביתו למעון ובחזרה (ההסעות והליווי באחריות הרשות המקומית).

מי זכאי?

 • פעוטות מגיל חצי שנה עד שלוש, המקבלים גמלת ילד נכה.
 • פעוטות מגיל שנה עד גיל שלוש, בעלי לקות שמיעה בשתי האוזניים, שעברו ועדת הערכה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות למעון נקבעת ע"י ועדת הערכה בה יושבים נציגים של משרד הרווחה ומשרד הבריאות.
 • הורים עם לקות שמיעה זכאים להנגשת הוועדה על-ידי תרגום לשפת סימנים או תמלול.
 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים שבאזור המגורים - לאיתור המחלקה הקרובה.

תשלום

 • ההורים משתתפים בתשלום למעון בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט בטבלה זו.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר. משפחה חד הורית תקבל גם הנחה בשיעור 50% עבור כל ילד.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר ששוהים במסגרות מוכרות שמחייבות את השתתפות ההורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד. מסגרות מוכרות הן, לדוגמה: פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, מועדונית.
 • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים