פעוטות עד גיל 3 עם ליקוי שמיעה בשתי האוזניים זכאים למעון יום המותאם לצורכיהם
פעוט המבקר במעון יום שיקומי זכאי להסעה עם ליווי מביתו למעון ובחזרה
למידע רשמי ראו אתר משרד הרווחה


על-פי חוק מעונות יום שיקומיים זכאים פעוטות עם ליקוי שמיעה לטיפול ולחינוך במסגרות יום ייעודיות, המופעלות באמצעות ארגונים שונים ונמצאות בפיקוח משרד הבריאות ומשרד הרווחה.

 • הפעוטות מטופלים על-ידי צוות מקצועי, ולכל ילד מותאמת תוכנית חינוכית אישית על-פי צרכיו ויכולותיו.
 • במסגרת מעון היום מקבלים הפעוטות מכסת בריאות במימון משרד הבריאות, שכוללת 3 טיפולים שבועיים פרא רפואיים (כגון קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק).

הסעות וליווי

 • פעוטות עם מוגבלות זכאים להסעה מהבית או ממקום סמוך לו למעון היום השיקומי וחזרה.
 • הפעוטות זכאים לליווי של אדם מבוגר בנוסף על הנהג - לפי צרכי הפעוט ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. למידע נוסף ראו ליווי בהסעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • ברכב ההסעה לא יהיו יותר מ-10 נוסעים, כולל הנהג והמלווה.
 • הרשות המקומית אחראית על ההסעות והליווי.
 • רשות מקומית או ארגון ציבורי שמסיעים ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, ידאגו להסעתם ברכב המתאים לסוג המוגבלות. למידע נוסף ראו רכב בטיחותי להסעת ילדים עם מוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית (וכן ארגון ציבורי) להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • רשות מקומית יכולה להסיע פעוט עם מוגבלות רק אם האחראי על הפעוט סיפק מושב בטיחותי להסעתו.

מי זכאי?

 • פעוטות מגיל חצי שנה עד גיל 3 שמקבלים גמלת ילד נכה.
 • פעוטות מגיל שנה עד גיל 3 בעלי לקות שמיעה בשתי האוזניים, שעברו ועדת הערכה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות למעון נקבעת ע"י ועדת הערכה בה יושבים נציגים של משרד הרווחה ומשרד הבריאות.
 • הורים עם לקות שמיעה זכאים להנגשת הוועדה על-ידי תרגום לשפת סימנים או תמלול.
 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

תשלום

 • ההורים משתתפים בתשלום למעון בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט בטבלה זו.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות):
  1. החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
  2. תובא בחשבון רק מחצית מסכום ההכנסה של ההורה.
  3. לכל ילד תינתן הנחה בשיעור 50%.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר ששוהים במסגרות מוכרות שמחייבות את השתתפות ההורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד. מסגרות מוכרות הן, לדוגמה: פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, מועדונית.
 • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים