מעונות יום טיפוליים-שיקומיים פועלים עבור פעוטות עיוורים ולקויי ראייה עד גיל 3
למידע רשמי ראו אתר קליק לרווחה של משרד הרווחה


מעונות שיקומיים לילדים עיוורים ולקויי ראייה פועלים לשיפור תפקודם האישי של הילדים בפעילויות היום יום ובמיומנויות תקשורתיות וחברתיות.

 • כמו כן, ניתן לילדים סיוע בתחומים לימודיים במטרה לאפשר בהמשך את שילובם במסגרות חינוך רגילות, ככל שניתן.
 • לרשימה כללית של מעונות יום שיקומים ברחבי הארץ, ראו באתר משרד הבריאות.
 • לרשימת המסגרות שפועלות במרכזי אלי"ע (ארגון לקידום ילדים עם עיוורון או לקות ראייה) ראו באתר הארגון.

הסעות וליווי

 • פעוטות עם מוגבלות זכאים להסעה מהבית או ממקום סמוך לו למעון היום השיקומי וחזרה.
 • הפעוטות זכאים לליווי של אדם מבוגר בנוסף על הנהג - לפי צרכי הפעוט ובהתחשב בסוג המגבלה שלו. למידע נוסף ראו ליווי בהסעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
 • ברכב ההסעה לא יהיו יותר מ-10 נוסעים, כולל הנהג והמלווה.
 • הרשות המקומית אחראית על ההסעות והליווי.
 • רשות מקומית או ארגון ציבורי שמסיעים ברכב אחד 5 ילדים (או יותר) עם מוגבלות, ידאגו להסעתם ברכב המתאים לסוג המוגבלות. למידע נוסף ראו רכב בטיחותי להסעת ילדים עם מוגבלות.
 • אם רשות מקומית צריכה להסיע פחות מ-5 ילדים עם מוגבלות, עליה להתקשר עם רשות מקומית סמוכה לצורך הסעה משותפת ברכב בטיחותי. אם אין רשות סמוכה כזו, תוכל הרשות המקומית (וכן ארגון ציבורי) להסיע את הילדים ברכב שאינו בטיחותי, בתנאי שאופן הישיבה או השכיבה ברכב לא יפגע בבריאותם או בבטיחותם.
 • רשות מקומית יכולה להסיע פעוט עם מוגבלות רק אם האחראי על הפעוט סיפק מושב בטיחותי להסעתו.

מי זכאי?

 • ילדים עיוורים ולקויי ראייה בגילאי חצי שנה עד 3 שנים, העונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה (או עומדים בתנאי הזכאות לתעודה).
  2. כתוצאה מליקוי הראיה, יש להם מגבלות תפקודיות המקשות על יכולתם להשתלב במסגרת רגילה.
  3. הם זקוקים להתערבות רב מקצועית (מגוון אנשי מקצוע שיסייעו להם), בשל מגבלות הנובעות מליקוי הראיה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
 • כמו כן, ניתן לפנות ישירות אל המסגרת שאליה רוצים לשלוח את הילד.
  • כדי לסייע להורים בתהליך, המסגרת יכולה לפנות במכתב אל המחלקה לשירותים חברתיים (ניתן לראות דוגמה למכתב בנספח א להוראה 6.20 בתע"ס). במכתב זה מבקשים:
   • פגישת היכרות של המחלקה לשירותים עם המשפחה (פתיחת תיק).
   • הכנת דו"ח סוציאלי והעברתו למסגרת.
   • ליווי של עובד סוציאלי לוועדת קבלה.

תהליך קבלת ילד לגן שיקומי

 • כדי להיקלט במסגרת גן שיקומי, יש לעבור ועדת קבלה שבה משתתפים:
  • הילד המועמד למסגרת והוריו.
  • נציג המסגרת, שהוא יושב ראש הוועדה.
  • מפקח מחוזי ממשרד הרווחה.
  • אופטומטריסט המומחה לילדים עיוורים.
  • משתתפים נוספים שיוזמנו בהתאם לצורך (עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים באזור מגורי המשפחה, נציג המדור להדרכה שיקומית, נציג משרד החינוך ועוד).
 • לוועדת הקבלה יש להגיש את המסמכים הבאים:
 • פנייה של הורי הילד.
 • אחד (או יותר, אם יש) מהדו"חות הרפואיים הבאים:
  • דו"ח של רופא עיניים.
  • דו"ח של מחלקת ילדים בבית חולים.
  • דו"ח מהמכון להתפתחות הילד.
 • דו"ח הערכת צרכים ממורה שיקומית (מורה המסייעת לילד לפתח כישורים לתפקודי היומיום), במקרה שהילד מוכר במדור להדרכה שיקומית.
 • דו"ח פסיכוסוציאלי (דו"ח סוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים) במקרה שהילד מוכר במחלקה לשירותים חברתיים.
 • דו"ח חינוכי של מורה תומכ/ת לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה או גננת.

החלטה לגבי קבלה למסגרת היום

 • ההחלטה תתקבל לאחר דיון בוועדת הקבלה.
 • יושב ראש הוועדה יעביר את ההחלטה למשפחה, וישלח העתקים לפיקוח המחוזי של אגף השיקום ולמחלקה לשירותים חברתיים.
 • אם הילד התקבל למסגרת, ההורים יופנו למחלקה לשירותים חברתיים לקבלת ייעוץ, הכוונה, וחישוב זכאות במקביל להשמה במסגרת.

הערכה תקופתית

 • אחת ל-6 חודשים תקיים המסגרת הערכה תפקודית לגבי כל ילד, עם המפקח המחוזי של אגף השיקום ועובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • לאחר 12 חודשים תתקיים הערכה כוללת לגבי כל חניך להמשך טיפול.
 • סיכומי ההערכות יועברו להורי הילדים ולהנהלת שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות.

תשלום

 • ההורים משתתפים בתשלום למעון בהתאם לרמת ההכנסה לנפש במשפחה כמפורט בטבלה זו.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות):
  1. החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
  2. תובא בחשבון רק מחצית מסכום ההכנסה של ההורה.
  3. לכל ילד תינתן הנחה בשיעור 50%.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר ששוהים במסגרות מוכרות שמחייבות את השתתפות ההורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד. מסגרות מוכרות הן, לדוגמה: פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, מועדונית.
 • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת

 • במקרה שהילד נמצא במסגרת היום בתוכנית חלקית ומשולב במסגרת בקהילה, צוות מסגרת היום יהיה אחראי על ייעוץ והדרכה לצוות הגן בקהילה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע משרד הרווחה.