הקדמה:

מעונות יום טיפוליים-שיקומיים פועלים עבור פעוטות עיוורים ולקויי ראייה עד גיל 3
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה


מעונות שיקומיים לילדים עיוורים ולקויי ראייה פועלים לשיפור תפקודם האישי של הילדים בפעילויות היום יום ובמיומנויות תקשורתיות וחברתיות.

 • כמו כן, ניתן לילדים סיוע בתחומים לימודיים, במטרה לאפשר בהמשך את שילובם במסגרות חינוך רגילות, ככל שניתן.
 • לרשימת מעונות היום, ראו באתר משרד הרווחה
 • לרשימת המסגרות הפועלות מטעם ארגון אלי"ע, ראו באתר הארגון.

מי זכאי?

 • ילדים עיוורים ולקויי ראייה בגילאי חצי שנה עד 3 שנים, העונים על כל התנאים הבאים:
  • הם בעלי תעודת עיוור / לקוי ראייה (או עומדים בתנאי הזכאות לתעודה).
  • כתוצאה מליקוי הראיה, יש להם מגבלות תפקודיות המקשות על יכולתם להשתלב במסגרת רגילה.
  • הם זקוקים להתערבות רב מקצועית (מגוון אנשי מקצוע שיסייעו להם), בשל מגבלות הנובעות מליקוי הראיה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
 • כמו כן, ניתן לפנות ישירות אל המסגרת שאליה רוצים לשלוח את הילד.
  • כדי לסייע להורים בתהליך, המסגרת יכולה לפנות במכתב אל המחלקה לשירותים חברתיים (ניתן לראות דוגמא למכתב בנספח 1 להוראה 6.20 בתע"ס). במכתב זה מבקשים:
   • פגישת היכרות של המחלקה לשירותים עם המשפחה (פתיחת תיק).
   • הכנת דו"ח סוציאלי והעברתו למסגרת.
   • ליווי של עובד סוציאלי לוועדת קבלה.

תהליך קבלת ילד לגן שיקומי

 • כדי להיקלט במסגרת גן שיקומי, יש לעבור ועדת קבלה שבה משתתפים:
  • הילד המועמד למסגרת והוריו.
  • נציג המסגרת, שהוא יושב ראש הוועדה.
  • מפקח מחוזי ממשרד הרווחה.
  • אופטומטריסט המומחה לילדים עיוורים.
  • משתתפים נוספים שיוזמנו בהתאם לצורך (עובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים באזור מגורי המשפחה, נציג המדור להדרכה שיקומית, נציג משרד החינוך ועוד).
 • לוועדת הקבלה יש להגיש את המסמכים הבאים:
 • פנייה של הורי הילד.
 • אחד (או יותר, אם יש) מהדו"חות הרפואיים הבאים:
  • דו"ח של רופא עיניים.
  • דו"ח של מחלקת ילדים בבית חולים.
  • דו"ח מהמכון להתפתחות הילד.
 • דו"ח הערכת צרכים ממורה שיקומית (מורה המסייעת לילד לפתח כישורים לתפקודי היומיום), במקרה שהילד מוכר במדור להדרכה שיקומית.
 • דו"ח פסיכוסוציאלי (דו"ח סוציאלי של המחלקה לשירותים חברתיים) במקרה שהילד מוכר במחלקה לשירותים חברתיים.
 • דו"ח חינוכי של מורה תומכ/ת לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה או גננת.

החלטה לגבי קבלה למסגרת היום

 • ההחלטה תתקבל לאחר דיון בוועדת הקבלה.
 • יושב ראש הוועדה יעביר את ההחלטה למשפחה, וישלח העתקים לפיקוח המחוזי של אגף השיקום ולמחלקה לשירותים חברתיים.
 • אם הילד התקבל למסגרת, ההורים יופנו למחלקה לשירותים חברתיים לקבלת ייעוץ, הכוונה, וחישוב זכאות במקביל להשמה במסגרת.

הערכה תקופתית

 • אחת ל-6 חודשים תקיים המסגרת הערכה תפקודית לגבי כל ילד, עם המפקח המחוזי של אגף השיקום ועובד סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים.
 • לאחר 12 חודשים תתקיים הערכה כוללת לגבי כל חניך להמשך טיפול.
 • סיכומי ההערכות יועברו להורי הילדים ולהנהלת שירות רש"ט (ראייה, שמיעה וטכנולוגיה) במינהל המוגבלויות.

תשלום

 • על ההורים להשתתף בתשלום עבור המעון, בהתאם לסכומים המפורטים בטבלה זו.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • דרגת ההשתתפות ניתנת לשינוי אם יחולו שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה, או במצב הכלכלי של המשפחה.
 • משפחה עם שני ילדים ויותר השוהים במסגרות המוכרות על ידי גוף ממלכתי ומחייבות השתתפות הורים, תקבל הנחה של 25% עבור כל ילד.
  • מסגרות המוכרות על-ידי גוף ממלכתי הן, לדוגמה: גן קדם חובה, פנימייה, משפחת אומנה, מעון יום, פעוטון, אומנה יומית, משפחתון, בית ספר לילדים עם מוגבלות, מועדונית, מעון לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
  • בכל מקרה, השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות), החישוב ייעשה כאילו המשפחה מונה נפש אחת יותר.
 • בנוסף, משפחה חד הורית תקבל הנחה בשיעור של 50% עבור כל ילד (בכל מקרה, גם כאן השתתפות ההורים עבור כל ילד לא תפחת מהסכום הנמוך ביותר בטבלת ההשתתפות הרלוונטית).
 • השתתפות ההורים תיגבה רק על ידי הרשות המקומית באזור המגורים ולא על ידי המסגרת.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.


חשוב לדעת

 • במקרה שהילד נמצא במסגרת היום בתכנית חלקית ומשולב במסגרת בקהילה, צוות מסגרת היום יהיה אחראי על ייעוץ והדרכה לצוות הגן בקהילה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע משרד הרווחה.