הקדמה:

חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א 2001 מסדיר את סוגיית שחרור מוקדם (שחרור לפני השלמת מלוא תקופת המאסר שנגזרה על האסיר).

  • החוק מסדיר את ההליך של השחרור ואת התנאים שבהם מותנה השחרור.
  • כמו כן מסדיר החוק את נושא שחרור אסירים מטעמים רפואיים.
  • החוק מסדיר את הרכב ועדת השחרורים ואת הרכב ועדת השחרורים המיוחדת בעניין אסירי עולם.
  • החוק מפרט את השיקולים שעל הוועדה לשקול וכן את הליך הערעור על החלטת הוועדה או על החלטת נציב שירת בית הסוהר.
  • כמו כן מסדיר החוק את נושא הגשת עתירה כנגד החלטות הוועדה ואת זכותו של האסיר לקבל, בחלק מהמקרים, יצוג על-ידי סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.