אסיר עשוי להיות זכאי לשחרור מוקדם מהכלא לפני שריצה את כל התקופה שנקצבה לו
השחרור מותנה בכך שהאסיר יעמוד בתנאים שנקבעו לו במשך התקופה שנקבעה
ועדת השחרורים רשאית לשנות בכל עת את תנאי השחרור או את ההחלטה על השחרור
אסיר יכול לבקש דיון חוזר בנושא שחרור על תנאי וגם לעתור לבית המשפט כנגד החלטת ועדת השחרורים


שחרור על תנאי הוא שחרור ממאסר לפני שהאסיר השלים את מלוא תקופת המאסר שנגזרה עליו.

 • תקופת התנאי היא התקופה שמרגע שחרורו של האסיר ועד לסיום תקופת המאסר שהיה נושא לפי גזר הדין אילולא שוחרר.
 • תקופת התנאי תחושב אחרת אם האסיר שוחרר עקב בקשה של שר המשפטים או נשיא המדינה להקלה בעונש, או עקב קציבת עונש של אסיר עולם בידי הנשיא.
 • השחרור מותנה בהתחייבות האסיר המשוחרר להימנע מביצוע עבירות נוספות שהעונש עליהן הוא למעלה מ-3 חודשים מאסר, במשך תקופת התנאי שנקבעה.
 • ועדת השחרורים, או היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, לפי העניין, רשאית להוסיף תנאים נוספים.
 • אסיר ששוחרר והפר את תנאי השחרור, יוחזר לריצוי המשך תקופת המאסר המקורית.
 • שחרור על תנאי נתון לשיקול הדעת של הוועדה לשחרור אסירים או של היחידה לשחרור ממאסרים קצרים, לפי העניין.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קיימים כמה גופים המוסמכים לדון בשחרור על תנאי של אסירים, בהתאם למשך תקופת המאסר שנגזרה על האסיר ולגורמים נוספים.

היחידה לשחרור ממאסרים קצרים

 • היחידה לשחרור ממאסרים קצרים דנה בבקשות לשחרור על תנאי של האסירים הבאים:
  • אסירים שנגזר עליהם עונש מאסר לתקופה של 3-12 חודשים, והם ריצו לפחות שני שלישים מהתקופה שנגזרה.
שימו לב

ועדת שחרורים בעניין אסירים

ועדת שחרורים מיוחדת

 • ועדת שחרורים מיוחדת דנה בבקשות לשחרור מוקדם של האסירים הבאים:
  • אסירי עולם, שנגזר עליהם עונש מאסר קצוב והם ריצו לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה.
  • אסירים שטרםנשאו בשני שלישים מהתקופה שנקבעה למאסרם, אך שהו בכלא לתקופה של 25 שנים לפחות והם אינם אסירי עולם.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות לגורם הרלוונטי בהתאם לנהלי בית הכלא.

שלבי ההליך

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.