הקדמה:

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר (5,300 ש"ח) בהתאם לגילם, כמפורט בהמשך
שכר המינימום לשעה מחושב לבני נוער לפי השכר החודשי המותאם לגילם חלקי 173
מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית


אזהרה
לא חל שינוי בשכר המינימום לנוער עקב קיצור שבוע העבודה באפריל 2018
שכר המינימום החודשי לנוער מחושב כאחוזים משכר המינימום החודשי הכללי במשק. שכר המינימום לשעה לנוער מחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-173.
קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, שנכנס לתוקף באפריל 2018, וחישוב חודש עבודה מלא כ-182 שעות לא השפיעו על שכר המינימום החודשי או השעתי של נוער עובד.

שכר מינימום הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר שמעסיק חייב לשלם לנער המועסק על-ידו.

 • המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם הנער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • המעסיקים רשאים לשלם לבני הנוער שכר גבוה יותר.

טבלת השכר לפי גיל

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת חודש דצמבר 2017
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,710 ש"ח 21.45 ש"ח
עד 17 75% 3,975 ש"ח 22.98 ש"ח
עד 18 83% 4,399 ש"ח 25.43 ש"ח
* חניך 60% 3,180 ש"ח 18.38 ש"ח

(*) חניך הוא נער עד גיל 18 העובד כדי לרכוש מקצוע על-ידי עבודה מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות

 • בחודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב-11.07.2018, והוא מקבל משכורת לפי שעה.
 • עד יום הולדתו הוא יקבל שכר של 22.98 ש"ח לשעה.
 • החל מ-11.07.2018 הוא יקבל שכר של 25.43 ש"ח לשעה.
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב-11.01.2018, והוא מקבל משכורת חודשית.
 • בדצמבר 2017 (שבו טרם מלאו לנער 17 שנים) הוא זכאי לשכר חודשי של 3,975 ש"ח.
 • בינואר 2017 הנער זכאי לשכר של 4,399 לפי החישוב הבא:
  • עבור 10 הימים הראשונים של ינואר (עד ליום ההולדת שלו) - 1,282.25 ש"ח, לפי החישוב: 10/31 X‏ 3,975 ש"ח (שכר של נער עד גיל 17).
  • עבור 21 הימים הנותרים - 2,979.96 ש"ח, לפי החישוב: 21/31 X‏ 4,399 ש"ח (שכר של נער עד גיל 18).
 • סה"כ עבור עבודתו בחודש ינואר 2018 הנער יהיה זכאי לשכר בגובה 4,262.21 ש"ח.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

תשלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה

 • דמי ביטוח לאומי - מעסיקים של נערים עובדים מחויבים להפריש עבורם דמי ביטוח לאומי, ואסור להם לנכות את התשלום משכרם של הנערים. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבני נוער עובדים.
 • מס הכנסה -
  • באופן עקרוני בני נוער עובדים חייבים בתשלום מס הכנסה משכרם.
  • עם זאת, במקרים רבים הם לא ישלמו כלל מס הכנסה, בשל נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער.

כיצד נקבע שכר מינימום לנוער

 • בהתאם לתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים):
  • שכר המינימום החודשי לבני נוער המועסקים במשרה מלאה יחושב, בהתאם לגילם, באחוזים משכר המינימום למבוגר.
  • שכר המינימום לשעה יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי שנקבע לבני הנוער בהתאם לגילם.
  • משרה מלאה לבני נוער היא בהיקף של 40 שעות בשבוע (או 173 שעות בחודש).
  • שכר המינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת ינואר 2017 ועד (כולל) משכורת נובמבר 2017
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,500 ש"ח 20.23 ש"ח
עד 17 75% 3,750 ש"ח 21.68 ש"ח
עד 18 83% 4,150 ש"ח 23.99 ש"ח
* חניך 60% 3,000 ש"ח 17.37 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,377.50 ש"ח 19.52 ש"ח
עד 17 75% 3,618.75 ש"ח 20.92 ש"ח
עד 18 83% 4,004.75 ש"ח 23.15 ש"ח
* חניך 60% 2,895.00 ש"ח 16.73 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,255 ש"ח 18.82 ש"ח
עד 17 75% 3,487.50 ש"ח 20.16 ש"ח
עד 18 83% 3,859.50 ש"ח 22.31 ש"ח
* חניך 60% 2,790.00 ש"ח 16.12 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,010 ש"ח 17.39 ש"ח
עד 17 75% 3,225 ש"ח 18.64 ש"ח
עד 18 83% 3,569 ש"ח 20.63 ש"ח
* חניך 60% 2,580 ש"ח 14.91 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2,870 ש"ח 16.59 ש"ח
עד 17 75% 3,075 ש"ח 17.77 ש"ח
עד 18 83% 3,403 ש"ח 19.67 ש"ח
* חניך 60% 2,460 ש"ח 14.22 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2,723.18 ש"ח 15.74 ש"ח
עד 17 75% 2,917.69 ש"ח 16.87 ש"ח
עד 18 83% 3,228.91 ש"ח 18.66 ש"ח
* חניך 60% 2,334.15 ש"ח 13.49 ש"ח


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים