מעסיקים חייבים לשלם לבני נוער לפחות את שכר המינימום שנקבע בחוק על פי גיל
החל מיום 01.04.2024 שכר המינימום עד גיל 16 הוא 23.79 ₪ לשעה, בגיל 17-16 הוא 25.49 ₪ לשעה , ובגיל 18-17 הוא 28.21 ₪ לשעה
אסור למעסיק לשלם פחות משכר מינימום, גם עבור תקופת ניסיון, התלמדות, וגם אם העובד מוכן לעבוד בשכר נמוך יותר
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הוא עבירה פלילית


שכר מינימום הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר שמעסיק חייב לשלם לנער המועסק על-ידו.

 • מעסיק רשאי לשלם לבני הנוער המועסקים אצלו שכר גבוה יותר משכר המינימום, אך אסור לו לשלם שכר נמוך יותר.
אזהרה
אסור למעסיק לשלם שכר נמוך יותר משכר המינימום, גם אם הנער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • שכר המינימום החודשי לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר (5,880.02 ₪) בהתאם לגילם (הסכום משתנה בהתאם לשכבת הגיל).
 • שכר המינימום לשעה מחושב לבני נוער לפי שכר המינימום החודשי של שכבת הגיל הרלוונטית חלקי 173.

טבלת השכר לפי גיל

שכר מינימום לנוער החל מיום 01.04.2024
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 4,116.01 ₪ 23.79 ₪
עד 17 75% 4,410.02 ₪ 25.49 ₪
עד 18 83% 4,880.42 ₪ 28.21 ₪
חניך * 60% 3,528.01 ₪ 20.39 ₪

(*) חניך הוא נער עד גיל 18 העובד כדי לרכוש מקצוע על-ידי עבודה מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות

 • בחודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב-11.07.2024, והוא מקבל משכורת לפי שעה.
 • מיום 01.07.2024 ועד 10.07.2024 שכרו יהיה של נער עד גיל 17, כלומר 25.49 ₪ לשעה.
 • החל מיום 11.07.2024 שכרו יהיה של נער עד גיל 18, כלומר 28.21 ₪ לשעה.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

תשלומים לביטוח לאומי ולמס הכנסה

 • דמי ביטוח לאומי - מעסיקים של נערים עובדים מחויבים להפריש עבורם דמי ביטוח לאומי, ואסור להם לנכות את התשלום משכרם של הנערים. למידע נוסף ראו דמי ביטוח לאומי לבני נוער עובדים.
 • מס הכנסה -
  • באופן עקרוני בני נוער עובדים חייבים בתשלום מס הכנסה משכרם.
  • עם זאת, במקרים רבים הם לא ישלמו כלל מס הכנסה, בשל נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה משכר של בני נוער.

כיצד נקבע שכר מינימום לנוער

 • בהתאם לתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים):
  • שכר המינימום החודשי לבני נוער המועסקים במשרה מלאה יחושב, בהתאם לגילם, באחוזים משכר המינימום החודשי למבוגר.
  • שכר המינימום לשעה יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי שנקבע לבני הנוער בהתאם לגילם.
  • משרה מלאה לבני נוער היא בהיקף של 40 שעות בשבוע (או 173 שעות בחודש).
  • שכר המינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
שימו לב
קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות (שנכנס לתוקף באפריל 2018) וחישוב חודש עבודה מלא כ-182 שעות לא השפיעו על שכר המינימום החודשי או השעתי של נוער עובד.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2023 ועד משכורת מרץ 2024 (כולל)
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,900.22 ₪ 22.54 ₪
עד 17 75% 4,178.81 ₪ 24.15 ₪
עד 18 83% 4,624.55 ₪ 26.73 ₪
* חניך 60% 3,343.05 ₪ 19.32 ₪
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת דצמבר 2017 ועד משכורת מרץ 2023
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,710 ₪ 21.45 ₪
עד 17 75% 3,975 ₪ 22.98 ₪
עד 18 83% 4,399 ₪ 25.43 ₪
* חניך 60% 3,180 ₪ 18.38 ₪
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת ינואר 2017 ועד (כולל) משכורת נובמבר 2017
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,500 ₪ 20.23 ₪
עד 17 75% 3,750 ₪ 21.68 ₪
עד 18 83% 4,150 ₪ 23.99 ₪
* חניך 60% 3,000 ₪ 17.37 ₪

(*) חניך הוא נער עד גיל 18 העובד כדי לרכוש מקצוע על-ידי עבודה מעשית מודרכת ולימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,377.50 ₪ 19.52 ₪
עד 17 75% 3,618.75 ₪ 20.92 ₪
עד 18 83% 4,004.75 ₪ 23.15 ₪
חניך 60% 2,895.00 ₪ 16.73 ₪
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,255 ₪ 18.82 ₪
עד 17 75% 3,487.50 ₪ 20.16 ₪
עד 18 83% 3,859.50 ₪ 22.31 ₪
חניך 60% 2,790.00 ₪ 16.12 ₪
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,010 ₪ 17.39 ₪
עד 17 75% 3,225 ₪ 18.64 ₪
עד 18 83% 3,569 ₪ 20.63 ₪
חניך 60% 2,580 ₪ 14.91 ₪
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2,870 ₪ 16.59 ₪
עד 17 75% 3,075 ₪ 17.77 ₪
עד 18 83% 3,403 ₪ 19.67 ₪
חניך 60% 2,460 ₪ 14.22 ₪
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2,723.18 ₪ 15.74 ₪
עד 17 75% 2,917.69 ₪ 16.87 ₪
עד 18 83% 3,228.91 ₪ 18.66 ₪
חניך 60% 2,334.15 ₪ 13.49 ₪


חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים