שכר מינימום לנוער (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר (5,300 ש"ח לחודש, החל ממשכורת דצמבר 2017) בהתאם לגילם, כמפורט בהמשך
שכר המינימום לשעה מחושב לבני נוער לפי השכר החודשי המותאם לגילם חלקי 173
מעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם נער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית
אזהרה
עליית שכר המינימום תשתקף רק במשכורת דצמבר שתשולם בראשית ינואר 2018
שימו לב שמשכורת נובמבר 2017 שתשולם בראשית דצמבר מחושבת עדיין לפי שכר המינימום הקודם: 26.88 ש"ח לשעה ו- 5,000 ש"ח לחודש למשרה מלאה .

שכר מינימום הוא התשלום החוקי הנמוך ביותר שמעסיק רשאי לשלם לנער המועסק על-ידו.

 • המעסיק מחויב לשלם את שכר המינימום לפי החוק, גם אם הנער/ה מוכן/ה לעבוד בשכר נמוך יותר.
 • בהתאם לתקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים):
  • שכר המינימום החודשי לבני נוער המועסקים במשרה מלאה יחושב, בהתאם לגילם, באחוזים משכר המינימום למבוגר.
  • שכר המינימום לשעה יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי שנקבע לבני הנוער בהתאם לגילם.
  • משרה מלאה לבני נוער היא בהיקף של 40 שעות בשבוע (או 173 שעות בחודש).
  • שכר המינימום למשרה חלקית מחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
 • המעסיקים רשאים לשלם לבני הנוער שכר גבוה יותר.
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת חודש דצמבר 2017 (אשר תשולם בחודש ינואר 2018)
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,710 ש"ח 21.45 ש"ח
עד 17 75% 3,975 ש"ח 22.98 ש"ח
עד 18 83% 4,399 ש"ח 25.43 ש"ח
* חניך 60% 3,180 ש"ח 18.38 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

 • בחודש שבו חל יום הולדת של הנער, ישולם לו שכר באופן יחסי לפי גילו בכל אחד מחלקי החודש.
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב- 11.01.2018 - והוא מקבל משכורת חודשית.
 • בדצמבר 2017 (שבו טרם מלאו לנער 17 שנים) הוא זכאי לשכר חודשי של 3,975 ש"ח.
 • בינואר 2017 הנער זכאי לשכר של 4,399 לפי החישוב הבא:
  • עבור 10 הימים הראשונים ינואר (עד ליום ההולדת שלו) - 1,282.25 ש"ח, לפי החישוב: 10/31 X‏ 3,975 ש"ח (שכר של נער עד גיל 17).
  • עבור 21 הימים הנותרים - 2,979.96 ש"ח, לפי החישוב: 21/31 X‏ 4,399 ש"ח (שכר של נער עד גיל 18).
 • סה"כ עבור עבודתו בחודש ינואר 2018 יהיה הנער זכאי לשכר בגובה 4,262.21 ש"ח]].
דוגמה
נער שיום ההולדת ה-17 שלו חל ב- 11.01.2018 - והוא מקבל משכורת לפי שעה.
 • עד יום הולדתו הוא יקבל שכר של 22.98 ש"ח לשעה.
 • החל מ-11.01.2018 הוא יקבל שכר של 25.43 ש"ח לשעה.

מי זכאי?

 • כלל בני הנוער המועסקים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכאות ניתנת באופן אוטומטי, על ידי המעסיק, מכוח החובה שבחוק.

חשוב לדעת

 • תוספות לשכר, כגון: הוצאות נסיעה, שעות נוספות וכיו"ב, אינן נכללות בשכר המינימום. במידה שהן משולמות לעובד, יש לשלם אותן בנוסף לשכר המינימום. להרחבה ראו: הפרות טיפוסיות של חובת תשלום שכר מינימום.
 • המעסיק חייב להנפיק לעובד תלוש שכר. אי הנפקת תלוש עשויה לזכות את העובד בפיצויים לדוגמא בגובה של עד 5,000 ש"ח בגין כל תלוש שלא נמסר.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווה עבירה פלילית.

נתוני עבר חשובים

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת ינואר 2017 ועד (כולל) משכורת נובמבר 2017
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה (השכר החודשי חלקי 173)
עד 16 70% 3,500 ש"ח 20.23 ש"ח
עד 17 75% 3,750 ש"ח 21.68 ש"ח
עד 18 83% 4,150 ש"ח 23.99 ש"ח
* חניך 60% 3,000 ש"ח 17.37 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2016 ועד משכורת דצמבר 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,377.50 ש"ח 19.52 ש"ח
עד 17 75% 3,618.75 ש"ח 20.92 ש"ח
עד 18 83% 4,004.75 ש"ח 23.15 ש"ח
* חניך 60% 2,895.00 ש"ח 16.73 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2015 ועד משכורת יוני 2016
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3,255 ש"ח 18.82 ש"ח
עד 17 75% 3,487.50 ש"ח 20.16 ש"ח
עד 18 83% 3,859.50 ש"ח 22.31 ש"ח
* חניך 60% 2,790.00 ש"ח 16.12 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אוקטובר 2012 ועד משכורת מרץ 2015
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 3010 ש"ח 17.39 ש"ח
עד 17 75% 3,225 ש"ח 18.64 ש"ח
עד 18 83% 3,569 ש"ח 20.63 ש"ח
* חניך 60% 2,580 ש"ח 14.91 ש"ח

(*) חניך הוא נער העובד על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

שכר מינימום לנוער החל ממשכורת יולי 2011 עד משכורת ספטמבר 2012
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2870 ש"ח 16.59 ש"ח
עד 17 75% 3,075 ש"ח 17.77 ש"ח
עד 18 83% 3,403 ש"ח 19.67 ש"ח
* חניך 60% 2,460 ש"ח 14.22 ש"ח
שכר מינימום לנוער החל ממשכורת אפריל 2011 עד משכורת יוני 2011
גיל אחוז משכר מינימום למבוגר שכר חודשי - עד 40 שעות שבועיות שכר לשעה
עד 16 70% 2723.18 ש"ח 15.74 ש"ח
עד 17 75% 2917.69 ש"ח 16.87 ש"ח
עד 18 83% 3,228.91 ש"ח 18.66 ש"ח
* חניך 60% 2,334.15 ש"ח 13.49 ש"ח

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים