שכר המינימום של אנשים עם מוגבלות שיכולת עבודתם מופחתת, מותאם לכושר עבודתם
דרגות השכר מחושבות על פי אחוז כושר העבודה שנקבע לעובד כפול שכר המינימום הכללי שהוא 5,880.02 בחודש
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הם עבירות פליליות
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


שכר המינימום של עובדים עם מוגבלויות מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי העומד החל מיום 01.04.2024 על 5,880.02 ₪ בחודש וזאת בהתאם לכושר עבודתם.

 • בעקבות אבחון המבוצע במקום העבודה על ידי מאבחנות מוסמכות, נקבעת יכולת העבודה של העובדים, בהשוואה לעובדים ללא מוגבלות בתפקיד דומה.
 • הערכת היכולת קובעת את שעור העבודה של העובד באחוזים בהשוואה לעובד ללא מוגבלות בתפקיד דומה, ובהתאם נגזרים אחוזי השכר לו זכאי העובד משכר המינימום הכללי והכל כפי שמפורט בהמשך.
 • למידע נוסף ראו קביעת שכר מינימום מותאם.

גובה שכר המינימום לאנשים עם מוגבלויות

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל מיום 01.04.2024

 • החל מיום 01.04.2024 שכר המינימום הכללי הוא 5,880.02 ₪ .
 • השכר המותאם לאנשים עם מוגבלויות מחושב כאחוזים מתוך שכר המינימום הכללי, בהתאם לכושר העבודה של העובד.
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה (לפי חלוקה ב182 שעות עבודה חודשיות)
19 עד 30 30 1,764.01 ₪ 9.69 ₪
30 עד 40 40 2,352.01 ₪ 12.92 ₪
40 עד 50 50 2,940.01 ₪ 16.15 ₪
50 עד 60 60 3,528.01 ₪ 19.38 ₪
60 עד 70 70 4,116.01 ₪ 22.62 ₪
70 עד 80 80 4,704.02 ₪ 25.85 ₪
מעל 80 100 5,880.02 ₪ 32.3 ₪

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת אפריל 2023 ועד משכורת מרץ 2023 (כולל)

 • שכר המינימום הכללי בתקופה זו עמד על 5,571.75 ₪ לחודש עבור משרה מלאה, ו-30.61 ₪ לשעה.
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה (לפי חלוקה ב182 שעות עבודה חודשיות)
19 עד 30 30 1,671.53 ₪ 9.18 ₪
30 עד 40 40 2,228.7 ₪ 12.24 ₪
40 עד 50 50 2,785.88 ₪ 15.30 ₪
50 עד 60 60 3,343.05 ₪ 18.36 ₪
60 עד 70 70 3,900.22 ₪ 21.42 ₪
70 עד 80 80 4,457.4 ₪ 24.49 ₪
מעל 80 100 5,571.75 ₪ 30.61 ₪

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת דצמבר 2017 ועד משכורת מרץ 2023

 • שכר המינימום הכללי בתקופה זו עמד על 5,300 ש"ח.
 • עד חודש מרץ 2018 שכר המינימום לשעה חושב לפי חלוקה של שכר המינימום החודשי ב-186.
 • החל מאפריל 2018 (בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות) שכר המינימום לשעה מחושב לפי חלוקה של שכר המינימום החודשי ב-182.
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה (לפי חלוקה ב-182 שעות)-החל מאפריל 2018 שכר לשעה (לפי חלוקה ב-186 שעות)-מדצמבר 2017 עד מרץ 2018
19 עד 30 30 1,590 ₪ 8.73 ₪ 8.55 ₪
30 עד 40 40 2,120 ₪ 11.64 ₪ 11.40 ₪
40 עד 50 50 2,650 ₪ 14.56 ₪ 14.25 ₪
50 עד 60 60 3,180 ₪ 17.47 ₪ 17.10 ₪
60 עד 70 70 3,710 ₪ 20.38 ₪ 19.95 ₪
70 עד 80 80 4,240 ₪ 23.29 ₪ 22.80 ₪
מעל 80 100 5,300 ₪ 29.12 ₪ 28.49 ₪

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת ינואר 2017 עד משכורת נובמבר 2017 (ששולמה בדצמבר 2017)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,500 ₪ 8.06 ₪
30 עד 40 40 2,000 ₪ 10.75 ₪
40 עד 50 50 2,500 ₪ 13.44 ₪
50 עד 60 60 3,000 ₪ 16.13 ₪
60 עד 70 70 3,500 ₪ 18.82 ₪
70 עד 80 80 4,000 ₪ 21.51 ₪
מעל 80 100 5,000 ₪ 26.88 ₪

על מי חל שכר מינימום מותאם?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • החל מאפריל 2018 מספר השעות במשרה מלאה הוא עד 182 שעות חודשיות.
 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר הרגיל ללא תוספות.
  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבים שאינם נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת 13, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווים עבירה פלילית.
טיפ
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה. חישוב הזכאות ייעשה בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הכללי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים