שכר המינימום של אנשים עם מוגבלות שיכולת עבודתם מופחתת, מותאם לכושר עבודתם
דרגות השכר מחושבות על פי אחוז כושר העבודה שנקבע לעובד כפול שכר המינימום הכללי שהוא 5,571.75 בחודש
אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) הם עבירות פליליות
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה
למידע נוסף ראו באתר משרד העבודה


שכר המינימום של עובדים עם מוגבלויות שיכולת עבודתם מופחתת, מחושב באחוזים משכר המינימום הכללי העומד כיום על הוא 5,571.75 בחודש וזאת בהתאם לכושר עבודתם.

 • בעקבות אבחון המבוצע במקום העבודה על ידי מאבחנות מוסמכות, נקבעת יכולת העבודה של העובדים, בהשוואה לעובדים ללא מוגבלות בתפקיד דומה.
 • הערכת היכולת קובעת את שעור העבודה של העובד באחוזים בהשוואה לעובד ללא מוגבלות בתפקיד דומה, ובהתאם נגזרים אחוזי השכר לו זכאי העובד משכר המינימום הכללי והכל כפי שמפורט בהמשך.
 • למידע נוסף ראו קביעת שכר מינימום מותאם.

גובה שכר המינימום לאנשים עם מוגבלויות

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת אפריל 2023

 • שכר המינימום הכללי החל מאפריל 2023 הוא 5,571.75 ₪ לחודש עבור משרה מלאה, ו-30.61 ₪ לשעה.
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה (לפי חלוקה ב182 שעות עבודה חודשיות)
19 עד 30 30 1671.53 ₪ 9.18 ₪
30 עד 40 40 2,228.7 ₪ 12.24 ₪
40 עד 50 50 2,785.88 ₪ 15.30 ₪
50 עד 60 60 3,343.05 ₪ 18.36 ₪
60 עד 70 70 3,900.22 ₪ 21.42 ₪
70 עד 80 80 4,457.4 ₪ 24.49 ₪
מעל 80 100 5,571.75 ₪ 30.61 ₪

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת דצמבר 2017 ועד משכורת מרץ 2023

 • שכר המינימום הכללי החל מדצמבר 2017 הוא 5,300 ש"ח.
 • עד חודש מרץ 2018 שכר המינימום לשעה חושב לפי חלוקה של שכר המינימום החודשי ב-186.
 • החל מאפריל 2018 (בעקבות קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות) שכר המינימום לשעה מחושב לפי חלוקה של שכר המינימום החודשי ב-182.
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה (לפי חלוקה ב-182 שעות)-החל מאפריל 2018 שכר לשעה (לפי חלוקה ב-186 שעות)-מדצמבר 2017 עד מרץ 2018
19 עד 30 30 1,590 ₪ 8.73 ₪ 8.55 ₪
30 עד 40 40 2,120 ₪ 11.64 ₪ 11.40 ₪
40 עד 50 50 2,650 ₪ 14.56 ₪ 14.25 ₪
50 עד 60 60 3,180 ₪ 17.47 ₪ 17.10 ₪
60 עד 70 70 3,710 ₪ 20.38 ₪ 19.95 ₪
70 עד 80 80 4,240 ₪ 23.29 ₪ 22.80 ₪
מעל 80 100 5,300 ₪ 29.12 ₪ 28.49 ₪

שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות החל ממשכורת ינואר 2017 עד משכורת נובמבר 2017 (ששולמה בדצמבר 2017)

שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,500 ₪ 8.06 ₪
30 עד 40 40 2,000 ₪ 10.75 ₪
40 עד 50 50 2,500 ₪ 13.44 ₪
50 עד 60 60 3,000 ₪ 16.13 ₪
60 עד 70 70 3,500 ₪ 18.82 ₪
70 עד 80 80 4,000 ₪ 21.51 ₪
מעל 80 100 5,000 ₪ 26.88 ₪

על מי חל שכר מינימום מותאם?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • החל מאפריל 2018 מספר השעות במשרה מלאה הוא עד 182 שעות חודשיות.
 • שכר עבודה לעניין חישוב שכר המינימום הוא השכר הרגיל ללא תוספות.
  • רכיבי השכר הנכללים בחישוב: שכר יסוד או משולב, תוספות יוקר, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבים שאינם נכללים בחישוב: תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת 13, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות, לרבות החזר הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.
 • אי תשלום שכר מינימום או איחור במועד תשלום השכר (כאשר מדובר בשכר מינימום) מהווים עבירה פלילית.
טיפ
מקבלי שכר מינימום מותאם עשויים להיות זכאים למענק עבודה. חישוב הזכאות ייעשה בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום הכללי.

נתוני עבר

שכר מינימום מותאם מיולי 2016 עד דצמבר 2016
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,447.50 ₪ 7.78 ₪
30 עד 40 40 1,930.00 ₪ 10.38 ₪
40 עד 50 50 2,412.50 ₪ 12.79 ₪
50 עד 60 60 2,895.00 ₪ 15.56 ₪
60 עד 70 70 3,377.50 ₪ 18.16 ₪
70 עד 80 80 3,860.00 ₪ 20.75 ₪
מעל 80 100 4,825 ₪ 25.94 ₪
שכר מינימום מותאם מאפריל 2015 עד יוני 2016
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי שכר לשעה
19 עד 30 30 1,395.00 ₪ 7.50 ₪
30 עד 40 40 1,860 ₪ 10 ₪
40 עד 50 50 2,325 ₪ 12.50 ₪
50 עד 60 60 2,790 ₪ 15 ₪
60 עד 70 70 3,255 ₪ 17.50 ₪
70 עד 80 80 3,720 ₪ 20 ₪
מעל 80 100 4,650 ₪ 25 ₪
שכר מינימום מותאם מאוקטובר 2012 עד מרץ 2015
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,290 ₪
30 עד 40 40 1,720 ₪
40 עד 50 50 2,150 ₪
50 עד 60 60 2,580 ₪
60 עד 70 70 3,010 ₪
70 עד 80 80 3,440 ₪
מעל 80 80 3,440 ₪
שכר מינימום מותאם מיולי 2011 עד ספטמבר 2012
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,230 ₪
30 עד 40 40 1,640 ₪
40 עד 50 50 2,050 ₪
50 עד 60 60 2,460 ₪
60 עד 70 70 2,870 ₪
70 עד 80 80 3,280 ₪
שכר מינימום מותאם מאפריל 2011 ועד משכורת יוני 2011
שיעור יכולת עבודה ב-% אחוז משכר המינימום שכר חודשי
19 עד 30 30 1,167.08 ₪
30 עד 40 40 1,556.10 ₪
40 עד 50 50 1,945.13 ₪
50 עד 60 60 2,334.15 ₪
60 עד 70 70 2,723.18 ₪
70 עד 80 80 3,112.20 ₪
 • לשיעורי מדרגות השכר הקודמות, החלות על עובדים שנקבע להם שכר מינימום מותאם לפני ה-31.01.2010, ראו באתר משרד העבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים