הקדמה:

בית המשפט חייב את רשת הום סנטר לשלם לעובדת שהופלתה בשכרה את הפרשי השכר בתקופת עבודתה, בתוספת פיצויים בשל אפלייה פסולה

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בית הדין הארצי לעבודה
מס' תיק:
עע 1156/04
תאריך:
20.11.2007
קישור:

אורית גורן עבדה ברשת הום סנטר כיועצת במחלקת כלי עבודה בסניף קניון איילון. היא השתכרה 17 שקלים לשעה, שהסתכמו במשכורת של 3,500 ש"ח בחודש. לאחר כ-3 חודשים גילתה גורן שעמיתה לעבודה, שעבד בתפקיד זהה, השתכר שכר גלובלי של 5,000 ש"ח לחודש.
גורן פנתה בכתב למנהל הסניף, ודרשה להעלות את שכרה ל-26 ש"ח לשעה, או לחלופין להמירו בשכר גלובלי בסך 5,000 ש"ח. מנהל הסניף לא ענה למכתבה, וחודש לאחר מכן היא פנתה אליו בכתב פעם נוספת, הודיעה על התפטרותה וכן כתבה שהובא לידיעתה שישנם גברים בסניף המשתכרים שכר גבוה ממנה ודרשה פירוט לגבי רמות השכר של העובדים במחלקה. מנהל משאבי אנוש של הרשת פנה אל גורן לאחר התפטרותה, אולם היא הפנתה אותו לעורך דינה.
גורן תבעה את הום סנטר ודרשה שישולם לה ההפרש בין השכר ששולם לה לשכר של עמיתה הגבר, בהסתמכה על חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, בנוסף, תבעה פיצוי מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
רשת הום סנטר טענה להגנתה שהסכמי השכר של עובדיה הם אישיים ונקבעים על פי כישורי העובד ושנות הנסיון הרלוונטי בתפקיד, וכי לעמיתה של גורן יועד תפקיד ניהולי ברשת, ולכן נקבע לו שכר התחלתי גבוה. בנוסף טענה הרשת ששכר העובדים בסניפים השונים אינו אחיד ונקבע על ידי מנהל הסניף לאחר משא ומתן עם המועמדים לעבודה.
בית הדין האזורי קיבל את התביעה ופסק לגורן תשלום הפרשי שכר לכל תקופת עבודתה (מכורח חוק שכר שווה לעובדת ולעובד) וכן פיצוי כספי (מכורח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה) והוצאות משפט.
רשת הום סנטר ערערה על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה, וגורן ערערה על גובה הפיצוי.
בית הדין הארצי לעבודה קבע שגורן אכן עבדה בתפקיד זהה לזה של עמיתה לעבודה, ולכן זכאית להפרשי השכר מכורח חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, אולם בנוגע לפיצוי המשתמע מחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה נדרשת הוכחה משמעותית יותר כי מקורם של הפערים בשכר הם באפליה פסולה המצדיקה מתן עונש למעסיק וביטל את תשלום הפיצויים (במרץ 2011 הוגשה עתירה לבג"צ לגבי חלק זה של פסק הדין בדרישה לזכות את העובדת גם בפיצויים ללא הוכחת נזק מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה).

משמעות

  • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד קובע כי עובדת ועובד אצל אותו מעסיק זכאים לשכר שווה עבור עבודה שווה. לפיכך, במקרה שעובדת משתכרת שכר נמוך יותר מעמית לעבודה, היא זכאית להפרשי השכר.
  • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה מאפשר לבית המשפט להטיל סנקציות על מעסיקים המשלמים שכר שונה עבור עבודה שווה מטעמים של אפליה פסולה. על מנת שבית המשפט יטיל סנקציה בדמות פיצוי כספי לעובד שהופלה, יש צורך בהוכחות מוצקות שאכן התקיימה אפליה.

חקיקה ונהלים