חזקת השיתוף היא כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט ומסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת פרידה של ידועים בציבור כולל בני זוג מאותו מין
החזקה חלה גם על זוגות שנישאו לפני 1974
מי שטוען לתחולה של החזקה ולשיתוף בנכסים שנצברו במהלך החיים המשותפים, צריך להוכיח שמתקיימים תנאים מסוימים
אפשר לסתור את החזקה אם מראים שבני הזוג התכוונו שלא לקיים שיתוף בנכסים, למשל בהסכם

חזקת השיתוף היא כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט ומסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג שנישאו לפני 1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור.

 • החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש שצברו במהלך חייהם המשותפים הם בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש שצברו במהלך חייהם המשותפים).
 • גם כאשר התנאים שצוינו מתקיימים, החזקה עשויה להתבטל אם ניתן להראות שהצדדים התכוונו שלא יהיה ביניהם שיתוף, ביחס לנכסים מסוימים או באופן כללי (למשל בהסכם חיים משותפים או בהתנהגות).
 • בנסיבות מסוימות בתי המשפט רשאים להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם הם נמצאים בבעלותו של אחד מבני הזוג (למשל דירה שרשומה על שם אחד מבני הזוג).
שימו לב
המידע בדף זה הוא כללי בלבד. מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

על מי חלה חזקת השיתוף?

שימו לב
על זוגות שנישאו אחרי 31.12.1973 לא חלה חזקת השיתוף, אלא חל "הסדר איזון המשאבים"' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג.

ההבדל בין הסדר איזון משאבים לחזקת השיתוף

 • הוכחת השיתוף:
  • לפי הסדר איזון משאבים, נכסים שהגיעו לידי מי מבני הזוג במהלך הנישואין, נחשבים משותפים באופן אוטומטי אלא אם הוכח אחרת (חוץ מנכסים שההסדר אינו חל עליהם).
  • בניגוד להסדר איזון משאבים, כאשר מדובר בחזקת השיתוף, השיתוף אינו אוטומטי, וצריך להוכיח התקיימות של תנאים מסויימים כדי שחזקת השיתוף תחול.
 • סוג השיתוף:
  • הבדל נוסף הוא שלפי הסדר איזון המשאבים, בעת הפרידה הנכסים לא יחולקו "בעין" ככל הניתן, אלא יתקיים איזון כך שהצד האמיד יותר ישלם לצד השני את שווי ההפרש.
  • לפי חזקת השיתוף, השיתוף הוא "בעין", כלומר בן הזוג השני זכאי למחצית מהנכס עצמו של משנהו. עם זאת, בית המשפט יעדיף שלא לפסוק חלוקה בעין אם הדבר לא מתחייב ואם החלוקה תגרום נזק (למשל, להימנע מהעברת מניות בחברה הרשומה על שם בן הזוג כדי שלא יווצר מצב בו בני הזוג שנפרדו הופכים לשותפים בניהול החברה).
 • גם בהסדר איזון משאבים וגם בחזקת השיתוף, יש אפשרות להוכיח כי למרות שלא מתקיים שיתוף כללי, עשוי להתקיים שיתוף בנכס מסויים. עם זאת, מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

באילו מקרים קמה חזקת שיתוף

 • כאמור, חזקת השיתוף אינה אוטומטית, ומי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את התנאים המצטברים הבאים:
  • בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים - באופן כללי, יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת, גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים. עם זאת, בית המשפט עשוי להקל בדרישות מסוימות, בהתאם לכל מקרה ומקרה.
  • מאמץ משותף – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש:
   • מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.
   • לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס, ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.
   • ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה, נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.
דוגמה
 • בני זוג נישאו לפני יום 01.01.1974 וניהלו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • הבעל עבד כל חייו מחוץ לבית וקיבל משכורת.
 • האישה עבדה בעבודות הבית ובכך תרמה את חלקה למאמץ הכלכלי המשותף של פרנסת הבית.
 • לבני הזוג חשבון בנק משותף.
 • בעת גירושין תחול על בני הזוג חזקת השיתוף, כלומר כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר בני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים.

על אלו נכסים חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמה:
  • דירת המגורים המשותפת של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),
  • זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה. למידע על אופן חלוקת הפנסיה במקרה של פרידה של בני הזוג ראו חלוקת פנסיה בין בני זוג שנפרדו.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג.
  • חזקת השיתוף יכולה לחול על "נכסי קריירה" ומוניטין גם אם הם נצברו רק על ידי אחד מבני הזוג. נכסי קריירה הם נכסים שנצברים במהלך קריירה כגון: אופציות, מניות וכל נכס אחר שהושג במהלך עבודתו של אחד מבני הזוג.
 • חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.
דוגמה
חזקת השיתוף עשויה לחול על דירת מגורים ששני בני הזוג גרים בה באופן משותף לאורך זמן, גם אם הדירה רשומה בטאבו על שמו של אחד מבית הזוג בלבד. המגורים המשותפים בדירה לאורך זמן מהווים נסיבה המלמדת על כוונת שיתוף.
דוגמה
חזקת השיתוף עשויה לחול על חשבון בנק אשר בני הזוג עושים בו שימוש במשותף, גם אם החשבון רשום רק על שמו של אחד מבני הזוג.

על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף?

 • חזקת השיתוף לא חלה על נכסים שבני הזוג צברו לפני החיים המשותפים וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה.
  • הכלל הוא שנכסים שאחד מבני הזוג צבר לפני החיים המשותפים או קיבל במתנה או בירושה שייכים לו בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אלה.
  • למרות האמור לעיל, חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס, או אם בן הזוג, אשר לו שייך הנכס, עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו לשתף את בן הזוג השני בנכס.
דוגמה
 • בני זוג ידועים בציבור משנת 2012, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.
 • לאחר החיים המשותפים קיבל בן הזוג ירושה מהוריו בסך מליון ₪.
 • בן הזוג הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגו.
 • במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של פרידה בת זוגו תהיה זכאית ל-50% מהסכום.
 • אילו הפקיד בן הזוג את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של פרידה כל הסכום היה שלו בלבד.
 • חזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אשר בני הזוג הסכימו ביניהם שהחזקה לא תחול עליהם. לפרטים נוספים ראו: הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור
 • במקרה שקיימת מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. אם בית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף.

הליך מימוש חזקת השיתוף

 • בן הזוג התובע את החלת חזקת השיתוף על הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת, צריך להוכיח לערכאה השיפוטית הדנה בנושא את התנאים לתחולת חזקת השיתוף.

סתירת חזקת השיתוף

 • לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.
 • בית המשפט שומע את הראיות ומכריע, על סמך הראיות והנסיבות, האם חזקת השיתוף מתקיימת או לא.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • ע"א 5640/94 חסל נ' חסל, פ"ד נ(4) 250 – כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ משותף, קמה חזקה שהרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינו בבעלותם המשותפת. זאת, כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת.
 • ע"א 2280/91 אבולוף נ' אבולוף, פ"ד מז(5) 596 – כדי שתקום חזקת השיתוף יש גם צורך בקיום מאמץ משותף של שני בני הזוג, כל אחד בדרכו, וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש.
 • ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן , פ"ד ל"ח(1) 443 - הלכת השיתוף תחול על ידועים בציבור כאשר הם חיים יחד חיים משותפים במאמץ משותף ואינם שומרים על הפרדה רכושית.
 • בג"ץ 1000/92 בבלי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד מח(2)221 - הלכת השיתוף מבוססת בין היתר על עקרון השוויון בין המינים, ועל התפישה כי בני הזוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה.
 • דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי, פ"ד נ(3) 573 - אין צורך להוכיח כי בני הזוג חיו כל חיי נישואיהם יחד על מי מנוחות אלא נדרש רק כי בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים תקינים תחת קורת גג אחת, ללא קרע או פירוד משמעותיים.
 • ע"א 1915/91, 2084, יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529 - זכות השיתוף קיימת במהלך החיים המשותפים אך הנה כללית ומתגבשת רק כאשר נוצר מצב שיש בו עילה מוכרת לפירוק השיתוף - סיום הקשר הכלכלי בין בני הזוג.
 • בג"ץ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401 - גם אם ניהלו בני הזוג חשבונות בנק נפרדים אך הכספים שהוצאו מחשבונותיהם שימשו לצורכי הבית והמשפחה ללא חלוקה ברורה, התקיימה קופה רעיונית משותפת.
 • ע"א 6557/95 אבנרי נ' אבנרי, פ"ד נא(3) 541 - במקרים מסוימים, גם אם בני הזוג נפרדו ולא חיו תחת קורת גג אחת תמשיך לחול כוונת השיתוף.
 • ע"א 370/87 מדג'ר נ' מדג'ר, פ"ד מד(1) 99 - גם אם אחד מבני הזוג היה חולה חלק מהזמן ובשל כך תרומתו פחתה, אין בכך כדי לשלול את תרומתו למאמץ המשותף.

חקיקה ונהלים

חוק יחסי ממון בין בני זוג - סעיף 14.

תודות