הקדמה:

שירותי הבריאות הניתנים לתלמידי בית הספר כוללים פעילויות לחינוך ולקידום הבריאות
לטבלת הפעילויות המתקיימות במשך שנת הלימודים באתר משרד הבריאות


  • שירותי הבריאות לתלמידי בית הספר כוללים פעולות לחינוך ולקידום הבריאות בתחומים:
    • אורחות חיים מקדמי בריאות: תזונה נבונה ופעילות גופנית, חינוך מיני (חינוך לגיל ההתבגרות), מניעת היפגעויות (בטיחות).
    • מניעת התנהגויות סיכוניות: מניעת עישון ושתיית אלכוהול, מניעת שימוש לרעה בסמים, מניעת אלימות, מניעת מחלות המועברות באמצעות נוזלי הגוף.
  • בהתאם לבקשת הצוות החינוכי, ההורים והתלמידים, ניתן להוסיף נושאים נוספים (למשל - יציבה נכונה, מחלות שונות כגון סוכרת, גלישה בטוחה באינטרנט).
  • הפעילות כוללת ייעוץ פרטני וקבוצתי לתלמידים, למורים ולהורים בנושאי בריאות ומניעת התנהגויות מסכנות בריאות.
  • למידע על "תפור עלי" - תוכנית לקידום הבריאות בבתי הספר ובגני הילדים

מי זכאי?

  • תלמידי בית ספר בכיתות א'- ט'

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י

פרסומים והרחבות