חישוב התגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו משתנה בהתאם לגילו ולמצבו התעסוקתי לפני הפגיעה
התשלום המינימלי ליום הוא בסך 124.13 ₪ למתנדב בוגר ו- 156.7 ₪ למתנדב שגילו 18-14 (נכון ל-2024)
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות זכאים לתגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם.

 • חישוב התגמול ייעשה לפי הכנסתו של המתנדב ברבע השנה (3 חודשים) שלפני הפגיעה, או על-פי סכום הכנסה מינימלית, הנקבע בהתאם לגיל המתנדב.
  • למתנדבים בוגרים, התשלום המינימלי ליום הוא בסך 124.13 ₪, נכון לשנת 2024.
  • למתנדבים בגילאי 18-14, התשלום המינימלי ליום הוא בסך 156.7 ₪, נכון לשנת 2024.
 • לשיעורי התגמול המינימליים בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מתנדבים בוגרים

 • למתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה:
  • אופן חישוב התגמול זהה לאופן חישוב הקצבאות לנפגעי עבודה, בהתאם להכנסתו של המתנדב בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, ובתנאי שהכנסה זו אינה פחותה מההכנסה המינימלית למתנדב - 14,895 ₪, נכון לשנת 2024.
  • אם היתה למתנדב הכנסה נמוכה מההכנסה המינימלית, יחושב התגמול לפי שיעור התגמול המינימלי למתנדב.
 • למתנדב שלא היה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה, חישוב התגמולים ייעשה כאילו הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה היתה בגובה הכנסת המינימום למתנדב.
 • קצבתו של מתנדב שנפגע בגיל שבין 21-18 תוגדל בהגיעו לגיל 21.

מתנדבים בגילאי 18-14

 • למתנדב שגילו בין 14 ל-18 חישוב התגמולים ייעשה בהתאם לבסיס שלפיו מחושבת הקצבה למי שנמצא בהכשרה מקצועית - 18,804 ₪ (נכון ל-2024), או בהתאם להכנסתו של המתנדב מעבודה בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, על-פי הסכום הגבוה מביניהם.
 • בהגיעו לגיל 18, ולאחר מכן בגיל 21, תוגדל קצבתו בהתאם לשכר הממוצע.

מתנדב שטרם מלאו לו 14

 • מתנדב שנפגע בטרם מלאו לו 14 שנים, לא יהיה זכאי לתגמולים לפני הגיעו לגיל 14.
 • עם זאת, עשויה להיקבע לו זכאות (ללא תלות בגילו) לריפוי, החלמה, שיקום רפואי ושיקום מקצועי וסיוע בלימודים.
 • החל מגיל 14, ישולמו לו תגמולים בהתאם לכללים שנקבעו עבור מתנדבים בגילאי 18-14 (ראו בסעיף הקודם).

מתנדב שנהרג לפני הגיעו לגיל 14

 • התלויים במתנדב שנהרג לפני גיל 14 בפעולת התנדבות יהיו זכאים לתגמולים החל מהמועד שבו היה מגיע לגיל 14, לו היה בחיים.
 • התגמולים ישולמו בהתאם לכללים שצוינו לגבי מתנדבים בגילאי 18-14 (ראו בסעיף למעלה).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים