בערך זה מפורטים פסקי דין העוסקים בנושא תאונות עבודה ונפגעי עבודה, בהתאם לתחומים שונים.

ראו גם

נפגעי עבודה

הכרה כנפגע עבודה

הכרה במצבים רפואיים שונים כפגיעה בעבודה

קצבת נכות לנפגעי עבודה

החזר הוצאות ומימון טיפולים

בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה