על מתנדב שנפגע במהלך התנדבותו חלות ההוראות החלות על נפגעי עבודה והוא זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה, ללא תלות בגילו או בתושבותו
מי שמתנדב בגוף מסוים אך אינו עונה על הגדרת "מתנדב", ונפגע במהלך התנדבותו, לא יהיה זכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיה זכאי לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תגמולים למתנדב נועדו לפצות אותו על נזק גופני או נפשי ועל הפסד בהכנסתו שנגרמו לו כתוצאה מפגיעה תוך כדי או עקב פעולת ההתנדבות.

  • מתנדב שנפגע בפעולת ההתנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה:
    • דמי פגיעה בתקופה שלאחר הפגיעה.
    • קצבה או מענק - במקרה שנקבעה לו נכות, ובכפוף להוראות החוק החלות על נפגעי עבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • תהליך הטיפול בתביעות מתנדבים לתגמולים מבוצע בכפוף להוראות המקובלות לגבי אישור תביעות ותשלום גמלאות לנפגעי עבודה.
  • דמי פגיעה למתנדבים בקיבוצים משולמים ישירות לנפגע ואינם מועברים לחשבון הקיבוץ, גם אם המתנדב ממשיך לשהות בקיבוץ לאחר הפגיעה.
  • תשלום דמי פגיעה למתנדב מחו"ל שחזר לארצו וזכאי עדיין לדמי פגיעה, יועבר לכתובתו בחו"ל בהתאם לכללים לגבי העברת גמלאות לתושבי חו"ל.

חשוב לדעת

  • מי שמתנדב בגוף מסוים אך אינו עונה על הגדרת "מתנדב", ונפגע במהלך התנדבותו, לא יהיה זכאי לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אך ייתכן שיהיה זכאי לדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות, אם יעמוד בתנאים הנדרשים. למידע נוסף ראו דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים