חסוי הוא אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן מונה לו אפוטרופוס
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע באופן כללי לאלו אוכלוסיות ימונה אפוטרופוס. קביעה אם אדם מסוים משתייך לאחת מהן נעשית אך ורק בפסק דין של בית משפט
המונח "חסוי" נמחק מהחוק, ותחתיו נקבע המונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס"
לעניין הזכות למות בכבוד של חסוי הנוטה למות ישנה הגדרה עצמאית של המונח "חסוי", אשר נשארה בתוקף
אזהרה
המונח "חסוי" נמחק מהחוק
ביום 11.10.2016 נמחק המונח "חסוי" מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, והוחלף במונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס"

חסוי הוא אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן מונה לו אפוטרופוס.

  • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע באופן כללי לאלו אוכלוסיות ימונה אפוטרופוס. קביעה אם אדם מסוים משתייך לאחת מהן נעשית אך ורק בפסק דין של בית משפט. על אוכלוסיות אלו נמנים:
  1. פסול דין.
  2. קטין - מי שטרם מלאו לו 18, והוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או נקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
  3. אדם שאינו יכול, באופן קבוע או זמני, לנהל את ענייניו הכספיים ו/או הבריאותיים בשל סיבות כגון מחלה, תאונה קשה, נכות או ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. זאת במקרה שאין מי שמוסמך ומוכן לדאוג לענייניו במקומו. אדם זה אינו פסול דין, אך בית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס.
  4. אדם שאין עדיין אפשרות לזהותו.
  5. עובר.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות