הקדמה:

חסיד אומות העולם הוא אדם שאינו יהודי, וסיכן את חייו, חירותו ובטחונו, כדי להציל יהודי אחד או יותר, מסכנת מוות, או מגירוש למחנות המוות, מבלי לבקש מראש תמורה כספית.

  • ידיו חייבות להיות נקיות מפגיעה ביהודים ואנשים אחרים חפים מפשע.
  • חסיד אומות העולם המהגר לישראל זכאי לגמלה חודשית מהביטוח הלאומי, ולהטבות נוספות.
  • אדם שהוכר כחסיד אומות העולם זכאי למדליה ותעודת כבוד ושמו נרשם על קיר הכבוד בגן חסידי אומות העולם, ב”יד ושם” בירושלים.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות