חסיד אומות העולם הוא אדם שאינו יהודי, וסיכן את חייו, חירותו ובטחונו, כדי להציל יהודי אחד או יותר, מסכנת מוות, או מגירוש למחנות המוות, מבלי לבקש מראש תמורה כספית.

  • ידיו חייבות להיות נקיות מפגיעה ביהודים ואנשים אחרים חפים מפשע.
  • חסיד אומות העולם המהגר לישראל זכאי לגמלה חודשית מהביטוח הלאומי, ולהטבות נוספות.
  • אדם שהוכר כחסיד אומות העולם זכאי למדליה ותעודת כבוד ושמו נרשם על קיר הכבוד בגן חסידי אומות העולם, ב”יד ושם” בירושלים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות