הקדמה:

קטין החשוד בביצוע עבירה מופנה על-ידי המשטרה לחקירה בשירות המבחן לנוער על-ידי קצין מבחן לנוער
מטרת החקירה היא להעריך את מצבו וצרכיו של הקטין
בסיום החקירה יעביר קצין המבחן חוות דעת למשטרה עם המלצותיו לגבי המשך הטיפול בקטין


קטינים בגילאי 18-12 החשודים בביצוע עבירה מופנים על-ידי המשטרה לשירות המבחן לנוער לצורך בדיקה פסיכו-סוציאלית על-ידי קצין מבחן לנוער.

 • בתום החקירה במשטרה מופנה הקטין לשירות המבחן לנוער לצורך בדיקה על-ידי קצין מבחן לנוער.
 • בתום הבדיקה יכול קצין המבחן להמליץ על מספר אפשרויות להמשך הטיפול בקטין:
 1. סגירת התיק הפלילי.
 2. פתיחת תיק ורישום פלילי.
 3. גניזת תיק בהליך של אי תביעה (טיפול מותנה) לקטינים - הליך המאפשר את הפסקת הטיפול בתיק לקטינים המעורבים לראשונה בפלילים.
 4. טיפול מותנה (ט"מ) סמים – פתיחת תיק מותנית (אפשרות לגנוז את התיק) בעבירה ראשונה של שימוש בסמים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בגילאי 18-12 (גיל האחריות הפלילית לקטינים) החשודים בביצוע עבירה פלילית.

שלבי ההליך

החקירה

 • בתום החקירה במשטרה ולאחר קבלת ההפניה, הקטין מוזמן לחקירה פסיכו-סוציאלית בשירות המבחן לנוער אצל קצין המבחן.
 • הזימון לחקירה ייעשה בסמוך ככל הניתן למועד קבלת ההפניה לשירות המבחן לנוער.
 • למפגש הראשון מוזמן הקטין ביחד עם הוריו, והם זכאים לקבל הסבר על שירות המבחן, מטרתו ודרך עבודתו.
 • קצין המבחן לנוער מבצע חקירה פסיכו-סוציאלית שנועדה לאיסוף מידע אודות הקטין לצורך הערכת מצבו וצרכיו. במהלך החקירה אוסף קצין המבחן מידע גם מגורמים בקהילה המכירים את הקטין, כגון מסגרות החינוך (בית ספר, פנימיה וכד') ו/או מקומות תעסוקה.
 • בנוסף, במהלך החקירה נעשה בירור עם הקטין אודות העבירה שהוא נחשד בביצועה, מידת מעורבותו, מידת לקיחת האחריות והרצון לתיקון הנזק. כמו כן נעשית הערכה האם יש צורך בהמשך קשר טיפולי עם הקטין.

חוות דעת קצין המבחן לנוער

 • בסיום החקירה מעביר קצין המבחן חוות דעת כתובה למשטרה עם התרשמותו והמלצותיו לגבי המשך הטיפול בקטין והתיק הפלילי בעניינו (פתיחת תיק או טיפול מותנה):
  • אם קצין המבחן מתרשם כי אין צורך בהמשך טיפול או העמדה לדין, הוא ימליץ על סגירת התיק הפלילי (כאשר העבירה אינה חמורה, הנער לא מעורב בפעילות עבריינית נוספת, תפקודו תקין, מקבל אחריות על מעשיו, ומקבל סיוע מגורמי תמיכה בסביבתו), כאשר ההחלטה הסופית מתקבלת על-ידי המשטרה.
  • אם קצין המבחן מעריך כי הקטין זקוק להמשך טיפול בשירות המבחן, הוא לא ימליץ על סגירת התיק הפלילי, והמשמעות היא שהקטין ימשיך להיות מלווה על-ידי שירות המבחן לנוער לשם יישום תוכנית טיפולית - שיקומית ולצורך כתיבת תסקיר (במקרה שהקטין יימצא אשם על-ידי בית המשפט לנוער).
  • אם הקטין מכחיש את מעורבותו בפלילים ומסרב לקיים קשר עם שירות המבחן, קצין המבחן ידווח על כך במסגרת חוות הדעת שהוא מוסר למשטרה, ויבקש את זירוז ההחלטה בעניינו של הקטין.
 • המועדים להגשת חוות הדעת של קצין המבחן לנוער למשטרה הם:
  • חוות דעת לעניין רישום פלילי - 8 שבועות.
  • חוות דעת לעניין טיפול מותנה - 8 שבועות.
  • חוות דעת לעניין טיפול מותנה בעבירות סמים - 12 שבועות, עם אפשרות לקבלת ארכה בת חודש.

חשוב לדעת

 • ההחלטה הסופית אם להשאיר את התיק פתוח או לסגור אותו מתקבלת על-ידי המשטרה או גופי התביעה.
 • קצין מבחן הנוער יכול להמליץ על הליך חלופי להליך הפלילי.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות