הקדמה:

הליך אי תביעה משמעותו הפסקת הטיפול בתיק ללא רישום פלילי או רישום משטרתי
שירות המבחן לנוער רשאי להמליץ למשטרה על גניזת התיק בהליך של אי תביעה ולהתנות אותו בטיפול בקטין בהתאם לצורך
ההחלטה על אי תביעה מתקבלת לפי קריטריונים הקשורים בסוג העבירה וחומרתה, עברו של הקטין, נסיבות האירוע, ועוד
ההחלטה על הפסקת הטיפול בתיק בהליך של אי תביעה היא בסמכות המשטרה
למידע נוסף ראו סעיף 4 לפקודת משטרת ישראל 14.01.01- הטיפול בתלונה ובתיק חקירה- טיפול בתלונה ובתיק חקירה כשהחשוד קטין


הליך של אי תביעה הוא מסלול לגניזת התיק (הפסקת הטיפול בתיק) של קטינים בגילאים 18-12 החשודים בביצוע עבירות פליליות, ללא רישום פלילי או רישום משטרתי.

 • קטינים מתחת לגיל 12 אינם בעלי אחריות פלילית, ולכן התיק בעניינם ייגנז ללא קשר לסוג העבירה או חומרתה.
 • לרוב, החלטה על אי תביעה מתקבלת בעבירות "קלות" יחסית, ובמקרים שבהם הקטין לוקח אחריות על מעשיו וכאשר אין לו עבר פלילי.
 • שירות המבחן לנוער ימליץ למשטרה על גניזת חומר החקירה בהליך של אי תביעה בדרך כלל במצב שבו הקטין משתתף באופן מלא בתהליך הטיפולי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בגילאים 18-12, שהוגשה למשטרה תלונה בעניינם, והם עומדים בתנאים המפורטים בהתאם לסוגי העבירות:

עבירות סמים -שימוש עצמי והחזקת סמים

 • ניתן לגנוז תלונה בעבירות סמים של שימוש עצמי והחזקת סמים בהליך מסוג אי תביעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מדובר בקטין שאין לו רישום פלילי קודם.
  2. הקטין השתמש בחשיש או במריחואנה (ולא בסם אחר) באופן מזדמן.
  3. הקטין אינו מעורב בכל פעילות אחרת הקשורה בסמים.
  4. הקטין הביע נכונות לקבל טיפול מתאים.
  5. הקטין גילה לחוקר את מקורות הסם.

עבירות שהעונש שנקבע עליהן בחוק אינו עולה על 3 שנים

 • ניתן לגנוז תלונה בעבירות אלה בהליך מסוג אי תביעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. לקטין אין רישום פלילי קודם, ולא ננקט נגדו הליך קודם של אי תביעה.
  2. הקטין הודה בביצוע העבירה.
  3. נסיבות ביצוע העבירה קלות.
  4. הממונה על החקירה התרשם כי הקטין לא יחזור ויבצע עבירות נוספות.
  5. הקטין הביע נכונות להתנצל בפני קורבן העבירה.

עבירות שהעונש המקסימלי הקבוע בחוק בעניינן עולה על 3 שנות מאסר

 • ניתן לגנוז תלונה בעבירות מסוג זה בהליך של אי תביעה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. לקטין אין רישום פלילי קודם, ולא ננקט נגדו הליך קודם של אי תביעה.
  2. הקטין הודה בביצוע העבירה.
  3. נסיבות ביצוע העבירה קלות.
  4. הממונה על החקירה התרשם, כי הקטין לא יחזור ויבצע עבירות נוספות.
  5. הקטין הביע נכונות להתנצל בפני קורבן העבירה.
 • בנוסף, יילקחו בחשבון השיקולים הבאים:
  • נכונות הקטין והוריו לפצות את הקורבן בגין הנזק שנגרם לו.
  • נכונות הקטין להחזיר את הרכוש הגנוב.
  • נכונות הקטין לגלות את שמות המבוגרים המעורבים במעשה העבירה.
  • נכונות הקטין לשתף פעולה עם המשטרה, כגון נכונות להעיד.

שלבי ההליך

 • בתום חקירה במשטרה מופנה הקטין לשירות המבחן לנוער לצורך בדיקה על-ידי קצין מבחן לנוער. לפרטים נוספים, ראו חקירה פסיכו-סוציאלית בשירות המבחן לנוער לאחר חקירה במשטרה.
 • שירות המבחן לנוער רשאי להמליץ למשטרה על גניזת התיק בהליך של אי תביעה, לאחר שהתרשם מהקטין שבטיפולו.
 • המשטרה רשאית להחליט, על פי ההמלצה והשיקולים האמורים, על אי תביעה של קטין.
 • במקרים של הפסקת הטיפול בתיק בהליך של אי תביעה, קצין המבחן המאבחן את מצבו של הקטין רשאי להמשיך בטיפול בו במקרה הצורך, או להפנות אותו לגורמים מתאימים.
 • במקרה של עבירות סמים, הקטין מופנה לשירות המבחן להתערבות קִצרת מועד למשך ארבעה חודשים לצורך טיפול המכוון למנוע שימוש חוזר בחומרים ממכרים. הטיפול כולל בדיקות של דגימות שתן, טיפול אישי או קבוצתי.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים