קטין שהוגשה בעניינו בקשה למעצר עד תום ההליכים מופנה לחקירה על ידי קצין מבחן בשירות המבחן לנוער לשם עריכת תסקיר מעצר
קצין המבחן לנוער בוחן את מצב הקטין באמצעות בדיקה פסיכו-סוציאלית ואיסוף מידע בנוגע למצבו, נסיבותיו האישיות, תנאי מעצרו והשפעתם עליו
קצין המבחן לנוער כותב תסקיר מעצר לבית המשפט שבו הוא מתייחס למסוכנותו של הקטין ולחלופות מעצר אפשריות


שירות המבחן לנוער עורך חקירה ובדיקה פסיכו-סוציאלית בעניינם של קטינים בגילאי 18-14 שהוגש נגדם כתב אישום ומוגשת בעניינם בקשה למעצר עד תום ההליכים, וזאת לצורך הכנת תסקיר מעצר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • קטינים בגילאי 18-14 הנאשמים בביצוע עבירה פלילית ואשר מוגשת בעניינם בקשה למעצר עד תום ההליכים.

שלבי ההליך

 • קטינים שהוגשה בעניינם בקשה למעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום, ייפגשו עם קצין המבחן לצורך חקירה פסיכו-סוציאלית.
 • החקירה הפסיכו-סוציאלית נעשית בתקופת המעצר ונועדה כדי להעריך את מצב הקטין ומסוכנותו ולבחון עבורו חלופות מעצר בקהילה ומחוצה לה.
 • במהלך החקירה אוסף קצין המבחן מידע גם מגורמים בקהילה אשר מכירים את הקטין, כגון מסגרות החינוך (בית ספר, פנימיה וכד') או מקומות תעסוקה.
 • בנוסף, במהלך החקירה נעשית עבודה עם הקטין אודות העבירה בה נחשד, מידת מעורבותו, מידת לקיחת האחריות והרצון לתיקון הנזק. כמו כן נעשית הערכה אם יש צורך בהמשך קשר טיפולי עם הקטין.
 • עם תום הערכת מצבו של הקטין, קצין המבחן כותב תסקיר מעצר לביהמ"ש לשם המלצה על חלופות מעצר אפשריות, מפקח על הקטינים בחלופת המעצר ומלווה אותו בהליכי המעצר והמשפט.

תסקיר מעצר לקטין

 • קצין המבחן לנוער כותב תסקיר מעצר לבית המשפט לשם המלצה על חלופות מעצר אפשריות.
 • במקרים שבהם הפרקליטות מבקשת את מעצר הקטין עד תום ההליכים, נדרשים קציני המבחן (על-פי צו בית משפט) לכתוב תסקיר מעצר בפרק זמן קצר, במטרה לקצר ככל האפשר את מעצרו של הקטין.
 • במסגרת תסקיר המעצר מקיים קצין המבחן הערכה של גורמי סיכון – סוג העבירה ונסיבותיה, התייחסות החשוד לעבירה, תובנה למצב ולצרכים, עמדות וערכים אנטי-חברתיים, קשיים במשפחה להציב גבולות, ביצוע עבירות לאורך זמן ולאחר תוכנית התערבות ושפיטה, שימוש בסמים ואלכוהול, חברות עם נוער עובר חוק, הימצאות במסגרת חינוך/תעסוקה והסיכון לביצוע עבירות נוספות.
 • בהמלצת קצין המבחן לבית המשפט על חלופת מעצר נלקחים בחשבון גורמי הסיכון של הנער (כאמור לעיל) אל מול גורמי הסיכוי לשיקומו:
  • חלופות המעצר המוצעות ויכולתם של הערבים המוצעים (האחראים על הקטין בזמן חלופת המעצר) לשמש מפקחים - יכולתם להפעיל סמכות.
  • התנאים הפיזיים של החלופה.
  • קיומן של בעיות חריגות במשפחה או במקום החלופה.
  • בעבירות מין נבחנת גם הימצאותם של קורבנות פוטנציאליים במקום החלופה.
  • בעבירות מין ואלימות נבחן גם מרחק מקום החלופה ממקום מגורי נפגע העבירה.
 • לתסקיר המעצר יש השפעה רבה על החלטת בית המשפט אם להשאיר את הקטין במעצר או לשחררו לחלופת מעצר.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות