הקדמה:

ילדים נפגעי עבירות מין ואלימות, שטרם מלאו להם 14 שנה, זכאים במרבית המקרים להיחקר על-ידי חוקר ילדים
חוקר הילדים יקבע בתום החקירה האם להתיר או לאסור את עדות הקטין בבית המשפטחקירת ילדים נפגעי עבירה על-ידי חוקרי ילדים נעשית במטרה להגן על שלומם הנפשי של הקטינים.
במקרים שבהם חוקר הילדים התרשם כי מעמד מתן העדות יגרום לקטין נזק נפשי, הוא לא יאפשר את עדות הקטין ויעיד במקומו.

מי זכאי?

 • קטינים מתחת לגיל 14 נפגעי עבירות מין ואלימות (שבוצעו בהם או בנוכחותם) כגון: אונס, הזנחה, הריגה, זנות, חבלה, חטיפה, מעשה מגונה, רצח ותקיפה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תלונה במשטרה. אין צורך להגיע עם הקטין ומספיק שההורה או האפוטרופוס יגיש במקומו את התלונה.
 • לאחר הגשת התלונה, המשטרה מזמינה את הקטין לחקירה על-ידי חוקר ילדים.
 • הזימון לחקירת הילדים נעשה על-ידי המשטרה באמצעות לשכת הרווחה מיד לאחר הגשת התלונה בגין הפגיעה בקטין.
 • החקירה תתבצע במרכז ההגנה או בתחנת המשטרה, בהתאם למקום שבו הוגשה התלונה.
 • במקרים שבהם החשוד בפגיעה הוא הורה של הקטין, ניתן לבצע את החקירה במוסד החינוכי שבו לומד הקטין, וללא יידוע של ההורה.

מתן עדות במשפט

 • בסיום החקירה, אם חוקר הילדים יתיר את עדות הקטין, הוא יתלווה אליו במעמד העדות.
 • בסמכות חוקר הילדים להחליט על הפסקת עדותו של הקטין, אם שוכנע כי המשך מתן העדות יפגע נפשית בקטין.
 • במקרה שחוקר הילדים אוסר את עדות הקטין, יעיד במשפט חוקר הילדים במקום הקטין.
 • אם בתקופה שלאחר חקירת הקטין ועד מועד מתן העדות במשפט עבר הקטין את גיל 14, יעיד הקטין במשפט וחוקר הילדים לא יוכל להעיד במקומו.

חשוב לדעת

 • אדם שאינו חוקר ילדים אינו רשאי לחקור קטין הזכאי לחקירה על-ידי חוקר ילדים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • חקירות ילדים באתר "קליק לרווחה" של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תודות