ילדים נפגעי עבירות מין ואלימות, שטרם מלאו להם 14 שנה, זכאים במרבית המקרים להיחקר על-ידי חוקר ילדים
חוקר הילדים יקבע בתום החקירה האם להתיר או לאסור את עדות הקטין בבית המשפט


חקירת ילדים נפגעי עבירה על-ידי חוקרי ילדים נעשית במטרה להגן על שלומם הנפשי של הקטינים.

 • במקרים שבהם חוקר הילדים התרשם כי מעמד מתן העדות יגרום לקטין נזק נפשי, הוא לא יאפשר את עדות הקטין ויעיד במקומו.

מי זכאי?

 • קטינים מתחת לגיל 14 נפגעי עבירות מין ואלימות (שבוצעו בהם או בנוכחותם) כגון: אונס, הזנחה, הריגה, זנות, חבלה, חטיפה, מעשה מגונה, רצח ותקיפה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תלונה במשטרה. אין צורך להגיע עם הקטין ומספיק שההורה או האפוטרופוס יגיש במקומו את התלונה.
 • לאחר הגשת התלונה, המשטרה מזמינה את הקטין לחקירה על-ידי חוקר ילדים.
 • הזימון לחקירת הילדים נעשה על-ידי המשטרה באמצעות לשכת הרווחה מיד לאחר הגשת התלונה בגין הפגיעה בקטין.
 • החקירה תתבצע במרכז ההגנה או בתחנת המשטרה, בהתאם למקום שבו הוגשה התלונה.
 • במקרים שבהם החשוד בפגיעה הוא הורה של הקטין, ניתן לבצע את החקירה במוסד החינוכי שבו לומד הקטין, וללא יידוע של ההורה.

מתן עדות במשפט

 • בסיום החקירה, אם חוקר הילדים יתיר את עדות הקטין, הוא יתלווה אליו במעמד העדות.
 • בסמכות חוקר הילדים להחליט על הפסקת עדותו של הקטין, אם שוכנע כי המשך מתן העדות יפגע נפשית בקטין.
 • במקרה שחוקר הילדים אוסר את עדות הקטין, יעיד במשפט חוקר הילדים במקום הקטין.
 • אם בתקופה שלאחר חקירת הקטין ועד מועד מתן העדות במשפט עבר הקטין את גיל 14, יעיד הקטין במשפט וחוקר הילדים לא יוכל להעיד במקומו.

חשוב לדעת

 • אדם שאינו חוקר ילדים אינו רשאי לחקור קטין הזכאי לחקירה על-ידי חוקר ילדים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות