הקדמה:

התקיים תנאי המצדיק חקירת קטין בעבירה שאינו חשוד בה, בלי להודיע להורים על חקירת הקטין, ניתן להוציא את הקטין ממקום שהותו אף בלי ידיעת ההורה לצורך החקירה
"מקום שהות" מקום שבו שוהה ילד לצורך חינוכי או טיפולי,,שאינו טיפול רפואי, לרבות בית ספר, גן ילדים וקייטנה
הוצאת קטין ממקום שהותו לחקירה, אף בלא ידיעת הוריו, תעשה רק אם חוקר הנוער סבר שחקירת הקטין מחוץ למקום שהותו עדיפה על חקירתו במקום שהותו ובתנאי שהקטין לא התנגד להוצאתו ממקום שהותו
הוראה זו חלה גם על ילד שנחקר כעד לפי חוק הגנת הילדים בעבירות שהחוק חל עליהן, והתקיים תנאי המצדיק חקירה כאמור בלא ידיעת הורי הילד


ניתן להוציא קטין ממקום שבו הוא שוהה לצורך חינוכי או טיפולי לצורך חקירתו כעד, אף בלא ידיעת הוריו, בהתקיים תנאים מסוימים שיפורטו בהמשך.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

התנאים לחקירת קטין או ילד(בהתאם לחוק הגנת ילדים), שאינו חשוד מחוץ למקום שהותו

 • חקירת קטין/ילד מחוץ למקום השהות שלו תתאפשר רק אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הקטין או הילד הסכים מרצונו החופשי להוצאתו ממקום שהותו.
  2. חוקר הנוער בהתאם לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), או חוקר ילדים לפי חוק הגנת ילדים, סבור שהדבר עדיף על פני חקירת הקטין /ילד במקום שהותו.
  3. חוקר הנוער או חוקר ילדים בהתאמה הזדהה בפני מנהל המקום, התייעץ עם עובדי החינוך או הטיפול, והסביר לקטין/ילד את מטרת הוצאתו ממקום השהות, כמפורט בהמשך.

שלבי ההליך

 • בטרם הוצאתו של הקטין /ילד ממקום שהותו לצורך החקירה, על חוקר הנוער או חוקר הילדים לפי חוק הגנת הילדים, לבצע את כל הפעולות הבאות:
  1. להזדהות לפני מנהל המקום או לפני האדם האחראי על ניהול המקום שבו שוהה הקטין/ילד, להודיע לו כי הוא עומד להוציא את הקטין/ילד, ולמסור לו את פרטיו.
  2. להתייעץ עם עובדי חינוך או טיפול במקום השהות של הקטין/ילד, המכירים אותו.
  3. להסביר לקטין /ילד, בלשון המובנת לו בהתאם לגילו וליכולותיו, את מטרת הוצאתו ממקום שהותו ואת הצורך בה.
 • במקרה שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, על הקטין /ילד להיות מלווה במהלך הזמן שהוא מחוץ למקום השהות בידי עובד חינוך או אדם אחר המוכר לו מאותו מקום.
 • בתום החקירה, על חוקר הנוער או חוקר הילדים להחזיר את הקטין /ילד לביתו או למקום שממנו הוצא, או לוודא כי מלווהו מחזיר אותו.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים