הקדמה:

אסור לחקור עד קטין מתחת לגיל 14 בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר, מלבד במקרים שיפורטו להלן
אסור לחקור עד קטין מעל לגיל 14 בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר, מלבד במקרים שיפורטו להלן


אסור לחקור עד קטין בשעות הלילה.

 • עדים שהם קטינים מתחת לגיל 14 אסור לחקור בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר שלמחרת.
 • עדים שהם קטינים מעל גיל 14 אסור לחקור בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר שלמחרת.

מי זכאי?

 • קטין (מי שגילו פחות מ-18 שנים) שזומן לחקירה או הגיע מיוזמתו כדי לתת עדות, והוא אינו חשוד בביצוע העבירה.

מקרים שבהם ניתן לחקור עד קטין בשעות הלילה

 • ניתן לחקור עד קטין בעבירה שהוא אינו חשוד בביצועה בשעות הלילה, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הקטין הגיע מיוזמתו לתחנת המשטרה בשעות הלילה כדי להגיש תלונה או למסור עדות.
  • העבירה שהקטין היה עד לביצועה נעשתה בסמוך למועד החקירה, והקטין נדרש להתלוות לשוטר אל תחנת המשטרה.
  • הקטין ולפחות אחד מהוריו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה, ובתנאי שלא תתאפשר חקירתו של הקטין אחרי חצות (12 בלילה).
  • הקצין הממונה על החקירה החליט (בהחלטה מנומקת בכתב) לאחר שהתייעץ עם חוקר נוער, כי הקטין ייחקר בשעות הלילה. זאת אם שוכנע כי דחיית החקירה עלולה לגרום לאחת מהתוצאות הבאות:
   • שיבוש חקירתם או מעצרם של חשודים בעבירה שהעונש עליה מעל 3 חודשים.
   • מניעת גילוי ראיה הקשורה לעבירה.
   • מניעת שחרורם של חשודים ממעצר.
   • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

 • אם במהלך החקירה העד הופך לחשוד, יש להפסיק את החקירה ולחדש אותה רק לאחר שהתקיימו ההוראות הקשורות לחקירת קטינים החשודים בביצוע עבירה.
 • לפרטים על חקירת קטינים החשודים בעבירה ראה חקירת קטינים חשודים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת"ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות