הקדמה:

אסור לחקור עד קטין מתחת לגיל 14 בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר, מלבד במקרים שיפורטו להלן
אסור לחקור עד קטין מעל לגיל 14 בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר, מלבד במקרים שיפורטו להלן


אסור לחקור עד קטין בשעות הלילה.

 • עדים שהם קטינים מתחת לגיל 14 אסור לחקור בין השעות 20:00 בערב ל-07:00 בבוקר שלמחרת.
 • עדים שהם קטינים מעל גיל 14 אסור לחקור בין השעות 22:00 בלילה ל-07:00 בבוקר שלמחרת.

מי זכאי?

 • קטין (מי שגילו פחות מ-18 שנים) שזומן לחקירה או הגיע מיוזמתו כדי לתת עדות, והוא אינו חשוד בביצוע העבירה.

מקרים שבהם ניתן לחקור עד קטין בשעות הלילה

 • ניתן לחקור עד קטין בעבירה שהוא אינו חשוד בביצועה בשעות הלילה, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • הקטין הגיע מיוזמתו לתחנת המשטרה בשעות הלילה כדי להגיש תלונה או למסור עדות.
  • העבירה שהקטין היה עד לביצועה נעשתה בסמוך למועד החקירה, והקטין נדרש להתלוות לשוטר אל תחנת המשטרה.
  • הקטין ולפחות אחד מהוריו נתנו את הסכמתם לחקירה בשעות הלילה, ובתנאי שלא תתאפשר חקירתו של הקטין אחרי חצות (12 בלילה).
  • הקצין הממונה על החקירה החליט (בהחלטה מנומקת בכתב) לאחר שהתייעץ עם חוקר נוער, כי הקטין ייחקר בשעות הלילה. זאת אם שוכנע כי דחיית החקירה עלולה לגרום לאחת מהתוצאות הבאות:
   • שיבוש חקירתם או מעצרם של חשודים בעבירה שהעונש עליה מעל 3 חודשים.
   • מניעת גילוי ראיה הקשורה לעבירה.
   • מניעת שחרורם של חשודים ממעצר.
   • פגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
הערת עריכה
מה קורה אם בכל זאת מתעקשים לחקור אותו בלילה, מה עליו לעשות? למי לפנות?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23.03.2015, 15:45 (IST)
הערת עריכה
לדעתי אין יותר מדי מה לעשות, חוץ מלעמוד על הזכות. עקרונית יכולות להיות לזה השפעות על התיק בהמשך, וזה כבר בידיהם של עורכי הדין. אולי בנסיבות מסוימות הקטין יכול להתלונן מבחינה משמעתית
הערה מאת דנה רוטשילד (שיחה) 26.03.2015, 18:38 (IST)

חשוב לדעת

 • אם במהלך החקירה העד הופך לחשוד, יש להפסיק את החקירה ולחדש אותה רק לאחר שהתקיימו ההוראות הקשורות לחקירת קטינים החשודים בביצוע עבירה.
 • לפרטים על חקירת קטינים החשודים בעבירה ראה חקירת קטינים חשודים.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות