הקדמה:

חקירת קטין כעד לביצוע עבירה תיעשה רק לאחר יידוע של לפחות אחד מהוריו, מלבד במקרים שיפורטו להלן
הוראה זו חלה גם על ילדים שנחקרים כעדים בעבירות שחוק הגנת ילדים חל עליהם,
בתנאים מסויימים, ניתן להוציא עד קטין ממקום שהותו לצורך חקירה בלא ידיעת הוריו


חקירת קטין כעד לביצוע עבירה תיעשה רק לאחר יידוע של לפחות אחד מהוריו כעולה מסעיפי החוק הבאים:

הערת עריכה
הייתי מחלק את הפסקה הזו לשניים:

בעבירות שחוק הגנת ילדים חל עליהן

כאן הייתי מפרט את התנאים מחוק הגנת ילדים שבהם מותר לחקור בלי ההורים

בעבירות שחוק הגנת ילדים לא חל עליהן

כאן היי מכניס את מה שקיים כרגע בפסקה הזו (ואז אפשר למחוק את השורה השניה שב"חשוב לדעת". באופן הזה אנחנו כותבים ערך שמקיף את כל סוגיית חקירת קטינים ללא ידוע ההורים.

סיכמנו שכרגע נשחרר את הערך AS IS ובהמשך נעבד את הערך הזה ע"י הבחנה בין שני המקרים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 26.03.2015, 13:53 (IST)

מי זכאי?

 • קטין (מי שגילו פחות מ-18 שנים) שנחקר כעד בעבירה שאינו חשוד בביצועה, ושחוק הגנת ילדים אינו חל עליה.
 • ילד (מי שגילו פחות מ-14 שנים) שנחקר כעד בעבירה שאינו חשוד בביצועה, באחת העבירות שחוק הגנת ילדים חל עליה.

מקרים שבהם ניתן לחקור עד קטין או ילד בעבירות שחוק הגנת ילדים חל עליהן, אף ללא יידוע ההורים

 • מותר להזמין לחקירה קטין או ילד בעבירות שחוק הגנת ילדים חל עליהן, אף ללא יידוע הוריו בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • כאשר הקטין/ילד מבקש שלא יודיעו להוריו -
   • במקרה זה יש להודיע לעובד סוציאלי על החקירה.
   • העובד הסוציאלי רשאי להורות כי תמסר הודעה להורה, על אף בקשת הקטין/ילד, אם סבר כי טובת הקטין/ילד מחייבת זו.
  • כאשר קצין הממונה על חקירת העבירה סבור שההודעה להורה תעכב את חקירת העבירה, בשל קושי להודיע להורה במאמץ סביר, ויש יסוד סביר להניח שהעיכוב יסכל את חקירת העבירה או יסכל מניעת פשע.
   • במקרה זה יש למסור הודעה על החקירה למבוגר האחראי על הקטין/ ילד בזמן החקירה או לקרוב אחר של הקטין /ילד ולהורהו מוקדם ככל האפשר.
  • כאשר הקצין הממונה על החקירה סבור כי הודעה להורים תפגע בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין/ילד או בחקירה - החלטה כזו תתקבל רק לאחר התייעצות עם עובד סוציאלי.
 • משהסתיימה ההצדקה לחקירת הקטין/ילד ללא יידוע הוריו, יש ליידע את ההורה על חקירת הקטין/ילד.

חקירת עד קטין מחוץ למקום שהותו, בלא ידיעת הוריו

 • לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) חוקר נוער רשאי להוציא קטין ממקום שהותו לצורך החקירה, אם הקטין נחקר כעד לביצוע עבירה והוא אינו חשוד בה, והתקיים אחד מהתנאים המצדיקים את חקירת הקטין בלא ידיעת הוריו.
 • הוראה דומה קיימת גם בחוק הגנת ילדים ולפיה חוקר ילדים רשאי להוציא ילד ממקום שהותו לצורך חקירה אם הילד נחקר כעד לביצוע עבירה אשר החוק חל עליה, והוא אינו חשוד בה והתקיים אחד התנאים המצדיקים את חקירת הקטין בלא ידיעת הוריו.
 • לפרטים נוספים ראו חקירת עד קטין מחוץ למקום שהותו בלא ידיעת הוריו.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות