נשים וגברים שנפגעו בפעולת איבה וסובלים מבעיות פוריות בעקבות הפגיעה זכאים למימון טיפולי פוריות
מי שנקבעה להם דרגת נכות מיוחדת 100%+ זכאים למימון הטיפולים גם אם בעיית הפוריות לא קשורה לפגיעה המוכרת


נפגעי ונפגעות פעולת איבה שסובלים מבעיות פוריות עשויים לקבל מימון לטיפולי פוריות בהתאם לתנאים שיפורטו.

  • לנשים ולגברים שבעיית הפוריות שלהם משפיעה על היכולת להיכנס להיריון, טיפולי הפוריות ימומנו עד שלב הכניסה להיריון.
  • לנשים שבעיית הפוריות שלהן משפיעה על היכולת לשמור על ההיריון, וכן לנשים עם דרגת נכות מיוחדת 100%+ (בכל סוגי הבעיות), טיפולי הפוריות ימומנו עד שלב הלידה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים