טיפולי פיזיותרפיה בבתי חולים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

טיפולי פיזיותרפיה ניתנים בעת אשפוז בבתי חולים במסגרת שירותי סל הבריאות
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות

במסגרת סל הבריאות ניתנים טיפולי פיזיותרפיה במסגרות האשפוז השונות: בבתי החולים הכלליים (במצבים אקוטיים), במחלקות בבתי חולים שיקומיים וגריאטריים ובאשפוז ממושך (במצבים סיעודי, סיעודי מורכב, תשושי-נפש, הנשמה ממושכת ותת-חריפה).

 • הטיפול בפיזיותרפיה מהווה חלק חיוני במערך הטיפול בחולה המאושפז, והוא כולל אבחון, טיפול, הדרכה וייעוץ.
 • הטיפולים ניתנים למאושפזים במצבים חריפים וכרוניים, במטרה לקדם החלמה ולשפר את מצבם הנשימתי, התנועתי והתפקודי.
 • טיפולי הידרותרפיה:
  • טיפולי הידרותרפיה ניתנים כחלק משירותי הפיזיותרפיה.
  • הטיפול באמצעות הידרותרפיה ניתן בבריכות טיפוליות הנמצאות בחלק מבתי החולים הכלליים והשיקומיים, ומשמש מאושפזים בבית החולים ומטופלים מבחוץ.

מי זכאי?

 • מאושפז בבית חולים שהופנה לטיפול על-ידי רופא.

תהליך מימוש הזכות

 • הפניית מטופל בבית חולים לשירות פיזיותרפיה נעשית על-ידי רופא. הטיפול בפיזיותרפיה יינתן רק על סמך הוראה כתובה ברשומה הרפואית וחתומה על-ידי הרופא.
 • הפניות לקבלת טיפול פיזיותרפיה מטופלות בהתאם לדחיפות המקרה.
 • תהליך הטיפול הפיזיותרפי בבית החולים כולל, בין השאר, איסוף מידע מהרשומה הרפואית, ביצוע אבחון פיסי של המטופל (הערכת מצבו התנועתי והתפקודי, לרבות מצבו הנשימתי) והדרכת המטופל ו/או בן משפחה לתרגול עצמי.
 • על הפיזיותרפיסט לתעד את כל שלבי הטיפול ברשומה הרפואית.
 • אם הוחלט כי המטופל אינו מתאים לטיפול, הפיזיותרפיסט צריך ליידע את הרופא המפנה והאחות האחראית, תוך פירוט הסיבות לאי ההתאמה, ולתעד את ההחלטה ברשומה.

חשוב לדעת

 • הפיזיותרפיסט צריך להיות בעל תעודת מקצוע מטעם משרד הבריאות, ועליו לנהוג בהתאם להוראות חוק זכויות החולה ועל-פי הקוד האתי של הפיזיותרפיסטים.
 • מאושפזים הסובלים מבעיה נשימתית חריפה, זקוקים לעתים לטיפול פיזיותרפיה מעבר לשעות הפעילות הרגילות. לצורך טיפול זה, בתי החולים מפעילים כונן.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.