טיפולי פיזיותרפיה ניתנים בעת אשפוז בבתי חולים במסגרת שירותי סל הבריאות
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


במסגרת סל הבריאות ניתנים טיפולי פיזיותרפיה במסגרות האשפוז השונות: בבתי החולים הכלליים (במצבים אקוטיים), במחלקות בבתי חולים שיקומיים וגריאטריים ובאשפוז ממושך (במצבים סיעודי, סיעודי מורכב, תשושי-נפש, הנשמה ממושכת ותת-חריפה).

 • הטיפול בפיזיותרפיה מהווה חלק חיוני במערך הטיפול בחולה המאושפז, והוא כולל אבחון, טיפול, הדרכה וייעוץ.
 • הטיפולים ניתנים למאושפזים במצבים חריפים וכרוניים, במטרה לקדם החלמה ולשפר את מצבם הנשימתי, התנועתי והתפקודי.
 • טיפולי הידרותרפיה (טיפול באמצעות מים):
  • טיפולי הידרותרפיה ניתנים כחלק משירותי הפיזיותרפיה.
  • הטיפול באמצעות הידרותרפיה ניתן בבריכות טיפוליות הנמצאות בחלק מבתי החולים הכלליים והשיקומיים, ומשמש מאושפזים בבית החולים ומטופלים מבחוץ.

מי זכאי?

 • מאושפז בבית חולים שהופנה לטיפול על-ידי רופא.

תהליך מימוש הזכות

 • הפניית מטופל בבית חולים לשירות פיזיותרפיה נעשית על-ידי רופא. הטיפול בפיזיותרפיה יינתן רק על סמך הוראה כתובה ברשומה הרפואית וחתומה על-ידי הרופא.
 • הפניות לקבלת טיפול פיזיותרפיה מטופלות בהתאם לדחיפות המקרה.
 • תהליך הטיפול הפיזיותרפי בבית החולים כולל, בין השאר, איסוף מידע מהרשומה הרפואית, ביצוע אבחון פיסי של המטופל (הערכת מצבו התנועתי והתפקודי, לרבות מצבו הנשימתי) והדרכת המטופל ו/או בן משפחה לתרגול עצמי.
 • על הפיזיותרפיסט לתעד את כל שלבי הטיפול ברשומה הרפואית.
 • אם הוחלט כי המטופל אינו מתאים לטיפול, הפיזיותרפיסט צריך ליידע את הרופא המפנה והאחות האחראית, תוך פירוט הסיבות לאי ההתאמה, ולתעד את ההחלטה ברשומה.

המשך טיפול לאחר שחרור מאשפוז

 • לפני השחרור מבית החולים, הצוות במחלקת האשפוז יידע את המטופל ומשפחתו על תוכנית השיקום המומלצת עבורו.
 • המלצה למתן שיקום תתועד במכתב השחרור ותכלול, בהתאם לצורך, הפניה לטיפולי פיזיותרפיה ואת סוג מסגרת השיקום (כגון מכון יום שיקומי רב-מקצועי, מכון לפיזיותרפיה או שיקום בבית).
 • אם לא תינתן המלצה לשיקום במכתב השחרור, תצוין הסיבה לכך וייקבע המועד הנדרש לביצוע הערכה מחודשת לאחר השחרור.

חשוב לדעת

 • הפיזיותרפיסט צריך להיות בעל תעודת מקצוע מטעם משרד הבריאות, ועליו לנהוג בהתאם להוראות חוק זכויות החולה ועל-פי הקוד האתי של הפיזיותרפיסטים.
 • מאושפזים הסובלים מבעיה נשימתית חריפה, זקוקים לעתים לטיפול פיזיותרפיה מעבר לשעות הפעילות הרגילות. לצורך טיפול זה, בתי החולים מפעילים כונן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.