אנשים עם מוגבלויות מסוימות זכאים להרדמה כללית במהלך טיפולי שיניים
ההרדמה נעשית ללא תשלום (טיפולי השיניים עצמם לא כלולים בזכאות)
למידע רשמי ראו אתר כל הבריאות


הרדמה כללית בטיפולי שיניים כלולה בסל הבריאות במקרים שיפורטו, שבהם מצבם הרפואי של המטופלים מחייב זאת ואין אפשרות לטפל בהם בהרדמה אחרת.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לקופת החולים המבטחת.
  • טיפול שיניים בהרדמה כללית יבוצע בבית חולים או במרפאה שעומדת בתנאים המפורטים בהנחיות האגף לבריאות השן.
  • אם הטיפול מבוצע בבית חולים יש לקבל טופס התחייבות מקופת החולים.

חשוב לדעת

  • ההרדמה נעשית ללא תשלום, אך טיפולי השיניים עצמם (שמבוצעים במהלך ההרדמה) לא כלולים בזכאות זו.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המקור בדף זה נכתב ע"י הר"י.