הקדמה:

אנשים עם מוגבלויות זכאים במקרים המפורטים למטה להרדמה מלאה בעת טיפולי שיניים ללא עלות
סל הבריאות אינו כולל הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים לילדים או מבוגרים בריאים
טיפולי השיניים המבוצעים במהלך ההרדמה אינם כלולים בזכאות זו


על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים כלולה בסל הבריאות, רק במקרים מיוחדים שבהם מצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר טיפול שיניים, מלבד באמצעות הרדמה כללית.

 • על-פי הנחיות משרד הבריאות, יש לבצע הרדמה כללית לצורך טיפול שיניים אך ורק אם אין אפשרות לטפל במטופל בהרדמה אחרת.
 • ההרדמה הכללית תבוצע אך ורק ע"י רופא מרדים בעל תעודת מומחיות בהרדמה ממשרד הבריאות.
 • טיפול שיניים בהרדמה כללית יבוצע בבית חולים או במרפאות העומדות בתנאים המפורטים בהנחיות האגף לבריאות השן.

מי זכאי?

מי לא זכאי

 • המקרים הבאים אמנם מצדיקים הרדמה מבחינה מקצועית, אך אינם כלולים בסל הבריאות:
  • ילדים בריאים צעירים שרק מפאת גילם זקוקים להרדמה כללית.
  • ילדים בריאים שזקוקים למספר טיפולים בו-זמנית ואינם משתפים פעולה.
  • מבוגרים החרדים מטיפול שיניים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • טיפולי השיניים עצמם, המבוצעים במהלך ההרדמה, אינם כלולים בזכאות זו.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.