הקדמה:

אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים
יש לממש את ההטבה תוך שנה מיום התשלום
גובה ההשתתפות הוא 50% מעלות הטיפול, ועד 6,000 ש"ח לשנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


אלמן, אלמנה והורים שכולים של מי שנספה בפעולת איבה, זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

גובה ההשתתפות

  • הורים שכולים זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בגובה 50% מההוצאה הממשית.
  • אלמן ואלמנה זכאים להשתתפות במימון טיפול שיניים בגובה 50% מההוצאה הממשית, ועד 6,000 ש"ח לשנה.

חשוב לדעת

  • לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבי מעבר לשנה אחורה.
  • הורים שכולים זכאים גם לקבל הלוואה לצורך מימון טיפולי שיניים.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים