בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה, זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים
יש לממש את ההטבה בתוך שנה מיום התשלום


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
  • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
  • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים.

מי זכאי?

היקף ההשתתפות

  • הורים שכולים זכאים להחזר בשיעור של 50% מהסכום ששילמו בפועל עבור טיפולי השיניים.
  • בני/בנות זוג שכולים ויתומים מעל גיל 18 ששני הוריהם נספו בפעולות איבה זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-16,434 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
  • יתומים עד גיל 18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-4,386 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
  • יתומים בגיל 21-18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-7,500 ₪ אחת ל-3 שנים.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות מראש למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ולהגיש תוכנית טיפול מפורטת והצעת מחיר.
  • אם התוכנית תאושר, יהיה ניתן לעבור את הטיפול ולקבל החזר עד לסכום המירבי שנקבע.
  • לקבלת ההחזר יש להגיש את הקבלות המקוריות עד שנה מיום התשלום בפועל.

חשוב לדעת

  • הורים שכולים זכאים גם לקבל הלוואה לצורך מימון טיפולי שיניים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים