בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בתנאים שיפורטו


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

בני משפחה של חללי פעולת איבה זכאים להשתתפות במימון טיפולי שיניים בהתאם לתנאים שיפורטו.

מי זכאי?

שימו לב

היקף הסיוע

 • הורים שכולים זכאים להחזר בשיעור של 50% מהסכום ששילמו בפועל עבור טיפולי השיניים.
 • בני/בנות זוג שכולים זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-16,983 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
 • יתומים עד גיל 18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-4,533 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
 • יתומים בגיל 21-18 זכאים להחזר של עד 50% מהתשלום בפועל, ועד סכום של כ-7,500 ₪ אחת ל-3 שנים.
 • ליתומים ששכלו את שני הוריהם, החל מגיל 18 יינתן סיוע בהיקף זהה לסיוע שניתן לבני/בנות זוג שכולים.
 • בנוסף, ניתן לקבל החזר עבור עד 3 טיפולי שיננית בשנה (או יותר מ-3 טיפולים, בהתאם לאישור מרופא שיניים על הצורך להוסיף טיפולים).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות מראש למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב ולהגיש תוכנית טיפול מפורטת והצעת מחיר.
 • אם התוכנית תאושר, יהיה ניתן לעבור את הטיפול ולהגיש קבלה מקורית על התשלום, כדי לקבל החזר עד לסכום המירבי שנקבע.

פנייה לוועדת חריגים

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל סיוע במימון טיפול שבוצע ישירות במעבדת שיניים רק אם מדובר בתותבות.
 • הורים שכולים זכאים לקבל גם הלוואה לצורך מימון טיפולי שיניים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים