לבית משפט לנוער סמכות להורות על טיפול נפשי לקטין במטרה למנוע סיכון פיסי לקטין או לזולתו או למניעת נזק נפשי להתפתחותו של הקטין
סמכותו של בית המשפט לנוער היא בנוסף לסמכותו של הפסיכיאטר המחוזי להורות על בדיקה כפויה של מתמודדי נפש


בית המשפט לנוער הדן בעניינו של קטין לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), רשאי להורות במקרים מסוימים על טיפול נפשי בקטין, במקום ובתנאים שיקבע.

  • בית המשפט רשאי להורות על טיפול נפשי אם התקיים אחד משני התנאים הבאים:
    • בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר מחוזי הנסמכת על חוות דעת של פסיכיאטר מומחה לילדים ולנוער שבדק את הקטין, כי הקטין חולה במחלת נפש או אובחנה אצלו הפרעה נפשית, המצריכות טיפול פסיכיאטרי לשם מניעת סיכון פיסי לקטין או לזולתו או לשם מניעת נזק נפשי חמור להתפתחותו.
    • בית המשפט נוכח, על סמך חוות דעת של פסיכולוג מומחה שבדק את הקטין, כי מצבו הנפשי של הקטין מצריך טיפול פסיכולוגי לשם מניעת נזק נפשי להתפתחותו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

  • צו של בית המשפט המורה על טיפול נפשי של הקטין יהיה לתקופה שקבע בית המשפט, שלא תעלה על שלושה חודשים.
  • בית המשפט רשאי, על סמך חוות דעת של פסיכיאטר או של פסיכולוג, המטפל בקטין, להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות, שכל אחת מהן לא תעלה על שלושה חודשים.

ערעור

  • על החלטה של בית משפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע