הקדמה:

אסירים זכאים לטיפול רפואי במסגרת בתי הסוהר או מתקנים אחרים של שירות בתי הסוהר (שב"ס)
אסירים זכאים לביקורי רופאים פרטיים לצורך בדיקות או טיפולים רפואיים
טיפולים רפואיים פרטיים נעשים במימון האסירים


‏ אסירים זכאים לסל השירותים הרפואיים הבסיסי הניתן על-ידי קופת חולים כללית.

 • הזכאות לשירותים אלה ניתנת בכפוף לשיקול דעת רפואי, ובמסגרת מקורות המימון העומדים לרשות שירות בתי הסוהר (שב"ס).
 • טיפול רפואי יינתן לכל אסיר הזקוק לו, בהתאם להוראת הרופא.

מי זכאי?

 • כל אסיר הזקוק לטיפול רפואי.

תהליך מימוש הזכות

 • אסיר המעוניין לקבל טיפול רפואי יפנה למרפאת בית הסוהר שבו הוא מרצה את מאסרו.
 • במרפאת בית הסוהר נמצאים רופאים כלליים וחובשים האחראים לתת מענה לפנייתו של האסיר.
 • במקרה הצורך, האסיר יופנה לבדיקות רפואיות בבית חולים או יועבר לכלא מר"ש (מרפאת שב"ס), לצורך המשך קבלת טיפול רפואי.

הטיפול הבסיסי

 • סל השירותים הרפואיים הבסיסי כולל:
  • בדיקות רפואיות - בדיקה ראשונית, אבחון והערכת מצב ‏ובדיקות ע"י רופאים מומחים בעת הצורך. ‏
  • טיפול - קביעת טיפול רפואי והגדרת תנאי מחייה, תעסוקה ותפריט מזון ‏לאסירים חולים.
  • מעקב ופיקוח רפואי לאסירים שהוגדרו כחולים כרוניים. ‏
  • הסברה והדרכה בנושאי חינוך להיגיינה ולבריאות. ‏
  • קביעת תכניות שיקום רפואיות והמשך טיפול רפואי בקהילה. ‏

רופאים פרטיים

 • בנוסף לסל הבסיסי, אסיר זכאי לקבל ביקורי רופאים פרטיים לצורך בדיקות או טיפולים רפואיים, בהתאם לנהלי יחידת הרפואה בשב"ס.
 • טיפול רפואי פרטי נעשה במימון האסיר.

גמילה מסמים

 • במרפאות מתקיימים ביקורים קבועים של פסיכיאטרים, רופאי שיניים ורופאים המטפלים בנושא גמילה מסמים.

טיפול רפואי מחוץ לבית הסוהר

 • בנוסף על המרפאות הנמצאות בכל בית סוהר, קיימים בשב"ס מתקני כליאה שבהם ניתן מענה טיפולי רחב יותר לאסירים הסובלים מבעיות בריאותיות או נפשיות.
 • אסירות הזקוקות לטיפול פסיכיאטרי באשפוז מופנות לטיפול בבית חולים אזרחי בליווי סוהר.

בית סוהר מר"ש (מרכז רפואי שב"ס)

 • לכלא מר"ש מועברים אסירים פליליים הסובלים מבעיות בריאותיות שונות, שהמרפאות בבתי הכלא שלהם לא הצליחו לתת להן מענה מספק:
  • אסירים המגיעים לבדיקות מומחים הנערכות על ידי רופאים חיצוניים בתוך מר"ש.
  • אסירים המופנים ממר"ש, באמצעות צוות ליווי מיוחד, לבדיקות במרפאות חוץ של בתי החולים.
  • אסירים המאושפזים במר"ש לצורך השגחה לאחר ניתוח, וכן אסירים שהם חולים כרוניים, חולים סיעודיים או תשושי נפש.
 • בנוסף, קיימת מחלקה נפרדת לאשפוז אסירים ביטחוניים.

בית סוהר מג"ן

 • בבית סוהר מג"ן מאושפזים אסירים (גברים) הסובלים מבעיות נפשיות, אסירים עם נטיות אובדניות, אסירים טעוני פיקוח ובמקרים מסויימים גם אסירים מכורים לסמים או אסירים המרצים מאסר בגין עבירות מין.
 • האסירים בכלא מג"ן מקבלים טיפול רפואי מתאים בתחום בריאות הנפש.

תלונות וערעורים

 • אסיר רשאי להתלונן על הטיפול הרפואי שניתן לו בשירות בתי הסוהר. האסיר יגיש את התלונה במעטפה סגורה למנהל האגף. מנהל האגף יעביר התלונה תוך 72 שעות לראש ענף (רע"ן) רפואה כללית. תשובת רע"ן רפואה כללית תועבר לאסיר במעטפה סגורה באמצעות מנהל האגף.
 • אסיר שבקשתו לקבלת טיפול רפואי נענתה בשלילה רשאי להגיש עתירה על החלטת שב"ס לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מרצה את מאסרו.

חשוב לדעת

 • שמירה על סודיות רפואית - תיקו הרפואי של אסיר חסוי בפני בעלי תפקידים בבית הסוהר, למעט בעלי התפקידים הבאים: רופא, רופא פסיכיאטר, אחראי מרפאה, חובש, אח פסיכיאטרי.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.