אסירים זכאים לטיפול רפואי לצורך שמירה על בריאותם בתקופת המאסר
טיפולים שלא מוגדרים חיוניים לצורך שמירה על התפקוד הרפואי לא נכללים בזכאות
טיפולים חריגים מבחינה תקציבית, רפואית או אחרת יידרשו אישור של ועדת חריגים
טיפולים רפואיים פרטיים נעשים במימון האסירים


‏אסירים זכאים לשירותים רפואיים הנדרשים לצורך שמירה על בריאותם ותפקודם הרפואי במשך שהייתם במאסר.

 • הזכאות לשירותים אלה ניתנת בכפוף לשיקול דעת רפואי, ובמסגרת מקורות המימון העומדים לרשות שירות בתי הסוהר (שב"ס).
 • שירות בתי הסוהר לא חייב לספק לאסיר כל שירות רפואי שקיים בסל הבריאות, והוא רשאי לסרב לספק לאסיר טיפול על בסיס שיקולים שונים, כולל שיקולי תקציב.
 • שירות בתי הסוהר לא רשאי לעכב טיפול רפואי באסיר, ואסור לו למנוע מאסיר טיפול רפואי פרטי שהאסיר מבקש לממן בעצמו.

מי זכאי?

 • כל אסיר הזקוק לטיפול רפואי לשם שמירה על בריאותו.
 • הזכאות לא כוללת טיפולים שלא נדרשים לצורך ניהול שגרת חיים תקינה ושמירה על תפקודו הרפואי של האסיר בזמן המאסר.

תהליך מימוש הזכות

 • אסיר המעוניין לקבל טיפול רפואי יפנה למרפאת בית הסוהר שבו הוא מרצה את מאסרו.
 • במרפאת בית הסוהר נמצאים רופאים כלליים וחובשים האחראים לתת מענה לפנייתו של האסיר.
 • במקרה הצורך, האסיר יופנה לבדיקות רפואיות בבית חולים או יועבר לכלא מר"ש (מרפאת שב"ס), לצורך המשך קבלת טיפול רפואי.
שימו לב
אם מדובר בטיפול שמוגדר חריג מבחינה תקציבית, רפואית או אחרת, יהיה צורך לפנות לקבלת אישור לטיפול בוועדת חריגים, והוועדה תחליט בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

הטיפול הבסיסי

 • סל השירותים הרפואיים הבסיסי כולל:
  • בדיקות רפואיות - בדיקה ראשונית, אבחון והערכת מצב ‏ובדיקות ע"י רופאים מומחים בעת הצורך. ‏
  • טיפול - קביעת טיפול רפואי והגדרת תנאי מחייה, תעסוקה ותפריט מזון ‏לאסירים חולים.
  • מעקב ופיקוח רפואי לאסירים שהוגדרו כחולים כרוניים. ‏
  • הסברה והדרכה בנושאי חינוך להיגיינה ולבריאות. ‏
  • קביעת תוכניות שיקום רפואיות והמשך טיפול רפואי בקהילה. ‏
שימו לב
שירות בתי הסוהר לא חייב לספק לאסיר כל שירות אשר קיים בסל הבריאות הכללי

רופאים פרטיים

 • בנוסף לסל הבסיסי, אסיר זכאי לקבל ביקורי רופאים פרטיים לצורך בדיקות או טיפולים רפואיים, בהתאם לנהלי יחידת הרפואה בשב"ס.
 • טיפול רפואי פרטי נעשה במימון האסיר.

גמילה מסמים

 • במרפאות מתקיימים ביקורים קבועים של פסיכיאטרים, רופאי שיניים ורופאים המטפלים בנושא גמילה מסמים.

טיפול רפואי מחוץ לבית הסוהר

 • בנוסף על המרפאות הנמצאות בכל בית סוהר, קיימים בשב"ס מתקני כליאה שבהם ניתן מענה טיפולי רחב יותר לאסירים הסובלים מבעיות בריאותיות או נפשיות.
 • אסירות הזקוקות לטיפול פסיכיאטרי באשפוז מופנות לטיפול בבית חולים אזרחי בליווי סוהר.

בית סוהר מר"ש (מרכז רפואי שב"ס)

 • לכלא מר"ש מועברים אסירים פליליים הסובלים מבעיות בריאותיות שונות, שהמרפאות בבתי הכלא שלהם לא הצליחו לתת להן מענה מספק:
  • אסירים המגיעים לבדיקות מומחים הנערכות על ידי רופאים חיצוניים בתוך מר"ש.
  • אסירים המופנים ממר"ש, באמצעות צוות ליווי מיוחד, לבדיקות במרפאות חוץ של בתי החולים.
  • אסירים המאושפזים במר"ש לצורך השגחה לאחר ניתוח, וכן אסירים שהם חולים כרוניים, חולים סיעודיים או תשושי נפש.
 • בנוסף, קיימת מחלקה נפרדת לאשפוז אסירים ביטחוניים.

בית סוהר מג"ן

 • בבית סוהר מג"ן מאושפזים אסירים (גברים) הסובלים מבעיות נפשיות, אסירים עם נטיות אובדניות, אסירים טעוני פיקוח ובמקרים מסויימים גם אסירים מכורים לסמים או אסירים המרצים מאסר בגין עבירות מין.
 • האסירים בכלא מג"ן מקבלים טיפול רפואי מתאים בתחום בריאות הנפש.

שמירה על הפרטיות בעת בדיקה או טיפול רפואי

 • בכל בדיקה או טיפול על ידי צוות רפואי, הגורם הרפואי בשב"ס נדרש להציע לנבדק שהבדיקה/טיפול ייעשה בנוכחות סוהר נוסף - איש סגל רפואי או איש סגל אחר לפי בקשתו.
 • בכל בדיקה גופנית של אברי המין או פי הטבעת - חלה חובת נוכחות של איש צוות רפואי, בן מינו של הנבדק, בנוסף לבודק.
 • במקרה של חשד לאלימות או התעללות מינית, האסיר/העצור יופנה ישירות לחדר מיון שיש בו מרכז לטיפול בנפגעי עבירת מין, ללא בדיקה מקדימה על ידי צוות רפואי של שב"ס.

תלונות וערעורים

 • אסיר רשאי להתלונן על הטיפול הרפואי שניתן לו בשירות בתי הסוהר. האסיר יגיש את התלונה במעטפה סגורה למנהל האגף. מנהל האגף יעביר התלונה תוך 72 שעות לראש ענף (רע"ן) רפואה כללית. תשובת רע"ן רפואה כללית תועבר לאסיר במעטפה סגורה באמצעות מנהל האגף.
 • אסיר שבקשתו לקבלת טיפול רפואי נענתה בשלילה רשאי להגיש עתירה על החלטת שב"ס לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הוא מרצה את מאסרו.

חשוב לדעת

 • שמירה על סודיות רפואית - תיקו הרפואי של אסיר חסוי בפני בעלי תפקידים בבית הסוהר, למעט בעלי התפקידים הבאים: רופא, רופא פסיכיאטר, אחראי מרפאה, חובש, אח פסיכיאטרי.
 • אסיר חדש ואסיר שמתקבל מבית סוהר אחר ייבדק על ידי חובש בתוך 24 שעות מקליטתו ועל ידי רופא בתוך 48 שעות מקליטתו.
 • באחריות שירות בתי הסוהר לוודא כי נשמר רצף טיפולי בעת קליטת אסיר חדש או העברת אסיר.
 • אסיר רשאי לסרב לקבל טיפול רפואי, במקרה כזה עליו לחתום על "הצהרה על סירוב קבלת טיפול רפואי". על רופא היחידה להסביר לאסיר את הצורך בקבלת הטיפול ואת ההשלכות הרפואיות האפשריות כתוצאה מהסירוב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע הקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט.