תושבים חוזרים זכאים לייבא כמות מוגבלת של חפצי בית בפטור ממסים
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים


תושבים חוזרים רשאים לייבא חפצי בית מסוימים ללא תשלום מס בתנאים מסוימים.

 • חפצי בית הם חפצים המשמשים בדירת מגורים ואינם כוללים ציוד שמותקן באופן קבוע, לדוגמה: רהיטים, מכשירי חשמל, חומרי בנייה ועוד.
 • תושב חוזר יכול לייבא חפצי בית ללא צורך בתשלום מסים, אם מתקיימים התנאים הבאים:
  1. יבוא חפצי הבית נעשה בשני משלוחים בלבד.
  2. המשלוחים מגיעים תוך 9 חודשים מיום החזרה לארץ.
  3. כל משפחה זכאית לייבא:
   • עד 3 מכשירי טלוויזיה
   • עד 3 מחשבים אישיים
   • סוג אחד של מכשיר חשמלי
   • סוג אחד של פריט ריהוט עיקרי

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באפן אוטומטי באמצעות רשומות המכס.
 • אם אחד מהחפצים המוזכרים לא יישלח במשלוח אלא ייובא לישראל בזמן כניסתו של התושב החוזר לישראל, התושב החוזר יצטרך להצהיר על החפץ במסלול האדום של המכס ולקבל הנחיות נוספות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים