הקדמה:

תושבים חוזרים ששהו בחו"ל פחות משש שנים זכאים לייבא שני מחשבים אישיים בפטור ממסים
עולים וכן תושבים חוזרים ששהו בחו"ל מעל שש שנים זכאים לייבא שתי טלוויזיות ושני מחשבים אישיים במסגרת הפטור


מאחר וכיום כמעט בכל בית ישנם לפחות שני מחשבים אישיים ושתי טלוויזיות, ועל מנת להתאים את הנהלים לתקופה, הוחלט להעלות את הכמות המותרת ליבוא מחשבים אישיים וטלוויזיות בפטור ממסים לבעלי זכויות ל-2 מכל סוג (בהתאם לזכאות).

  • תושבים חוזרים ששהו בחו"ל פחות משש שנים יהיו זכאים לייבא שני מחשבים אישיים בפטור ממסים.
  • עולים וכן תושבים חוזרים ששהו בחו"ל מעל שש שנים יהיו זכאים לייבא שתי טלוויזיות ושני מחשבים אישיים במסגרת הפטור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באפן אוטומטי באמצעות רשומות המכס.


גורמי ממשל