בית המשפט העליון הרחיב את הקריטריונים לזכאות מכוח חוק נכי רדיפת הנאצים. בעקבות פסק הדין ניצולי שואה ששהו בעוצר חלקי ברומניה ובולגריה זכאים גם הם לפיצוי על סבלם בתקופת השואה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט העליון
שם התיק:רע"א 5512/09
תאריך:09.11.2009
קישור:פסק הדין

ועדת העררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים קבעה כי ניצולי שואה שעלו ארצה עד ל-1.10.1953 וחיו בעוצר שלטוני מאיים יהיו זכאים לקצבה ממדינת ישראל לפי חוק נכי רדיפות הנאצים. עוד נקבעו קריטריונים לגבי מועד התשלום מכוח עילה, כאשר המועד המוקדם ביותר לתשלום לפי עילה זו הוא 01.10.2005. על ההחלטה הזאת הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, ש"עיבה" את הקריטריונים לזכאות אך הותיר את ההחלטה עצמה על כנה; על ערעור זה הוגש ערעור נוסף לבית המשפט העליון בבקשה שיאמץ את החלטת ועדת העררים ללא ה"עיבוי". בית המשפט העליון קיבל את הערעור ופסק לטובת התובעים.

משמעות

ניצולים יוצאי רומניה ובולגריה, שסבלו מעוצר או עוצר חלקי בתקופת מלחמת העולים השנייה, ולא היו זכאים בעבר לקצבה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה, במקרה שיעמדו בתנאי הזכאות הקבועים בחוק.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

המידע המקורי בערך זה באדיבות עמותת אביב לניצולי השואה