קצבה ממשלת רומניה לניצולי שואה יוצאי רומניה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה יוצאי רומניה שהיו או הינם בהווה אזרחי רומניה, וסבלו רדיפות על רקע לאום עשויים להיות זכאים לקצבה מממשלת רומניה ניצולי שואה יוצאי רומניה עשויים להיות זכאים לקצבה מממשלת רומניה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי ברומניה
אלמן/ה של ניצול אשר היה זכאי בחייו לקצבה עשויי להיות זכאי לקצבת שארים בתנאי שלא נישא מחדש
גובה הקצבה משתנה בהתאם לתקופת הרדיפות ועילת הנרדפות אשר יוכרו ע"י שלטונות רומניה

ניצולי שואה יוצאי רומניה המתגוררים בישראל שהיו או הינם בהווה אזרחי רומניה, אשר סבלו רדיפות על רקע לאום בתקופה שבין 6 בספטמבר 1940 ל-6 במרץ 1945, עשויים להיות זכאים לקצבה מממשלת רומניה לפי חוק מס' 189 משנת 2000.

מי זכאי?

 • ניצולי שואה יוצאי רומניה שחוו רדיפה על רקע לאום ועומדים בכל התנאים הבאים :
 1. הם אזרחי רומניה או היו אזרחי רומניה בעבר.
 2. חוו אחת או יותר מהרדיפות הבאות על רקע אתני בין השנים 1940 ל-1945:
  • הוחזקו במחנות ריכוז ובגטאות מחוץ לשטחי רומניה.
  • נשללה חירותם במחנות ריכוז ומעצר.
  • גורשו או פונו מביתם וממקום מגוריהם לערים אחרות .
  • נאלצו לבצע עבודות כפייה בגדודי עבודה.
  • ניצלו מרכבות המוות (לדוגמה לאחר הפוגרום בעיר יאסי).
 • היו תינוקות שנולדו במהלך הפינוי או הגירוש או לחילופין היו עובר ברחם אימם בעת הגירוש ונולדו לאחר הפינוי או הגירוש.
 • אלמן/ה של ניצול שואה אשר התקיימו בחייו התנאים כאמור לקבלת הקצבה, עשויי להיות זכאי לקצבת שארים בתנאי שלא נישא מחדש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה בכתב למוסד לביטוח לאומי ברומניה ולתאר במכתב רשמי את הרדיפות והתנאים המעידים על זכאותו של המבקש לקצבה .
 • לא קיים טופס תביעה רשמי ולכן יש להגיש את התביעה באמצעות מכתב רשמי כאמור. מצורף בזאת טופס תביעה לדוגמה באדיבות עמותת אביב לניצולי שואה
 • לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים בעותק מאומת (ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים) :
  • דרכון ישראלי
  • תעודת לידה.
  • תעודה המעידה על שינוי שם (במידה ורלוונטי) כגון תעודת נישואים לאישה שנישאה ושמה שונה.
  • אישורים שהונפקו לאחר המלחמה ע"י רשויות ממשלת רומניה בדבר הרדיפות.
  • תצהיר של 2 עדים מאומת ע"י נוטריון, התומך בתיאור הרדיפות הנטען בטופס הבקשה, בצירוף תרגום מאומת לרומנית. כמו כן יש לצרף צילום הדרכון הרומני של כל אחד מהעדים.
  • תובעים שמתגוררים בישראל נדרשים לצרף ייפוי כוח לאדם מקומי שייצג אותם ברומניה.
  • תלוש פנסיה- רלוונטי לניצולים שמשתלמת להם כבר קיצבה ע"י הביטוח הלאומי הרומני.
 • בנוסף יש לצרף לתביעה מסמכים המוכיחים את עילת הנרדפות בצירוף תרגום לרומנית לרבות אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
  • אישור הצלב האדום בצירוף פירוט הרדיפות.
  • אישור ממשלת גרמניה בדבר הכרה כנרדף על פי חוק הפיצויים הגרמני (BEG), ועדויות נלוות בצירוף תרגום לרומנית.
  • אישור על הרדיפות מהמכון לחקר ההיסטוריה היהודית בבוקרשט או לחלופין מהארכיון הלאומי ברומניה.
 • הגשת הבקשה חייבת בתשלום אגרה על סך 65 יורו או 85 דולר.
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים יש להגיש באופן ידני לסניף בוקרשט של המוסד לביטוח לאומי ברומניה באמצעות מיופה הכוח המקומי.
 • להלן פרטי סניף הביטוח הלאומי בבוקרשט:
  • Casa de pensiiI a municipiului Bucuresti,
  • Calea Vitan nr. 6, Sector 3, București, Romania
  • Tel: +40-21-326-05-56
  • fax: +40-21-326-05-64
  • E-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro
  • Website: www.cpmb.ro

גובה הקצבה

 • גובה התגמולים משתנה בהתאם לתקופת הרדיפות ועילת הנרדפות אשר יוכרו ע"י שלטונות רומניה.
 • ככל שהתביעה תאושר ישולמו התגמולים רטרואקטיבית החל מהחודש הראשון לאחר המועד בו אושרה התביעה.
 • למידע נוסף ראו ב אתר הביטוח הלאומי הרומני.

חשוב לדעת

 • החל מחודש יולי 2017 , ניצולים אשר שהו בעיר יאסי שברומניה לפחות 3 חודשים בין 6 באוגוסט 1941 ל-23 באוגוסט 1944 והם אינם זכאים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, עשויים להיות זכאים לקצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ובנוסף ל גמלת השלמה ממשרד האוצר
 • ניצולי שואה אשר שהו ביאסי ומקבלים קצבה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים יוכרו, החל מיולי 2017, כניצולים מהמעגל הראשון ויכלו לבקש הכרה במחלות נוספות המוכרות רק לניצולים מהמעגל הראשון.
 • בהתאם לאמנה בין המוסד לביטוח הלאומי ברומניה והמוסד לביטוח הלאומי בישראל, תושבי ישראל שעלו מרומניה וצברו תקופת עבודה של לפחות שנה אחת ברומניה, עשויים להיות זכאים לקצבת זקנה, קצבת שארים או קצבת נכות מרומניה.
  • לקבלת טופס התביעה לקצבת זקנה, קצבת שארים או קצבת נכות כאמור ניתן לפנות אל המשרד לשוויון חברתי ל מוקד הפניות בטלפון 8840*.
  • לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
   • פנקס עבודה,
   • תעודת לידה,
   • תעודת נישואים וכל מסמך רלוונטי אחר.
  • את התביעה יש להגיש אל תחום קשרי חוץ במוסד לביטוח לאומי:
   • שד' ויצמן 13 ת"ד 900009 ,ירושלים 91909
   • או בפקס: 02-6512683
   • לבירורים טל': 6050*
 • ניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ זכאים למענק מהרשות לזכויות ניצולי השואה, בתנאי שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,203.08 ש"ח. לפרטים נוספים ראו:מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ.
 • כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי בקשר עם נרדפותו, זכאי ל פטור מתשלום ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות לניצולי שואה
 • אין להתחשב בקצבאות מחו"ל בגין רדיפות הנאצים ועוזריהם לשם קביעת זכאות ל גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי לפי סעיף 224(ד)(3) ל חוק הביטוח הלאומי.
 • אין לעקל קצבה מחו"ל בשל נכות שנגרמה עקב רדיפות הנאצים, אלה במקרים מיוחדים .לפרטים נוספים ראה קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

מידע זה עשוי לעניין אותך

הרחבות ופרסומים

מקורות