הקדמה:

הורים עובדי מדינה, שאינם זכאים לשעות חופשה מיוחדת להורים בחודש אוגוסט, עשויים להיות זכאים ליום חופשה מיוחד על חשבון המשרד
לא ניתן לצבור או לפדות את יום החופשה המיוחד ויש לנצלו בין ה-1 באוגוסט ל-30 בספטמבר של אותה שנה


הורה שהוא עובד מדינה, שאינו זכאי לקיצור ימי עבודה בחודשים אוגוסט וספטמבר, עשוי להיות זכאי ליום חופשה מיוחד.

 • יום החופשה המיוחד לא ניתן לצבירה או לפדיון ויש לנצלו בין ה-1 באוגוסט ו-30 בספטמבר של אותה השנה.

מי זכאי?

 • עובד מדינה שמתקיימים בעניינו כל התנאים הבאים:
  1. הוא לא מוגדר במערכת הנוכחות כהורה עובד (כגון עובד בדירוג אחים ואחיות, או בדירוג עו"ס) או שהוא אינו זכאי לקיצור יום עבודה.
  2. סך ימי החופשה להם הוא זכאי אינו עולה על 22 ימים אם הוא מועסק חמישה ימים בשבוע ואינו עולה על 26 ימים אם הוא מועסק שישה ימים בשבוע.
  3. הוא אינו זכאי לכל הטבה אחרת בעניין חופשות, כגון חופשה מרוכזת, במהלך התקופה שבין ה- 1 ליולי ל- 31 באוגוסט של אותה השנה.
  4. בן/בת הזוג של עובד המדינה עובד כשכיר או עצמאי ולא ניצל זכות זהה או דומה (כגון חופשה מרוכזת) במקום עבודתו, או שהילד בחזקתו הבלעדית או שרופא אישר בכתב כי בשל נכות או מחלה בן/בת הזוג אינם מסוגלים לטפל בילד.
  5. העובד הוא אחד מאלה:
   • הורה לילד יחיד המתגורר עם ההורה, שגילו נמוך מ-12 שנים
   • הורה לילד שגילו נמוך מ-12 וילדים נוספים מעל גיל 18 (החל מה-01.08.2018)
   • הורה לשני ילדים ומעלה המתגוררים בביתו, ולפחות שניים מהם מתחת לגיל 12
   • הורה לשני ילדים ומעלה המתגוררים בביתו, כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ-8 שנים.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, הזכות ניתנת באופן אוטומטי. עם זאת, מומלץ לוודא מול משרד משאבי האנוש (אמרכלות), ובאמצעות בדיקה בתלושי השכר ובדוח הנוכחות, שאכן הזכות ניתנת.
 • עובד המועסק במשרה מלאה- זכאי ליום חופשה מיוחד אחד.
 • עובד המועסק במשמרות במשרה מלאה - זכאי ליום חופשה מיוחד בהתאם ליום העבודה הרגיל שלו ולא יותר מ-8 שעות.
דוגמה
עובד המועסק במשמרות בנות 10 שעות יוכל לנצל את יום החופשה המיוחד, אם יוסיף 2 שעות ממכסת החופשה השנתית שלו
 • עובד המועסק במשרה חלקית:
  • אם הוא מועסק במשך כל ימי העבודה (5 או 6 ימים, לפי הנהוג במשרד) - זכאי ליום חופשה מיוחד אחד.
  • אם הוא מועסק בשבוע עבודה חלקי - זכאי ליום חופשה מיוחד לפי החישוב הבא: מספר ימי העבודה בפועל חלקי מספר ימי העבודה בשבוע.
דוגמה
עובד המועסק בפועל 3 ימים ושבוע העבודה שלו הינו 6 ימים, זכאי לחצי יום חופשה
הערת עריכה
צריך לבדוק מול הנציבות האם אכן הזכות ניתנת באופן אוטומטי גם לאמהות וגם לאבות ואם לא, האם חל אותו הסדר כמו ביום עבודה מקוצר להורה בשירות המדינה(הבדל בין אם לאב וצורך בהצהרה)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:48, 19 בפברואר 2019 (IST)

חשוב לדעת

 • הזכאות אינה חלה על עובדי מדינה בדירוג הרופאים, רופאים ווטרינריים, עובדי מחקר, עובדי הוראה ועובדים החתומים על חוזה מנכ"ל ומוקבלי מנכ"ל.
 • יום החופשה המיוחד לא ניתן לצבירה או לפדיון ויש לנצלו בתקופה שבין ה- 1 לאוגוסט ועד ה- 30 בספטמבר של אותה השנה.
 • הורים עובדי מדינה, המוגדרים במערכת הנוכחות כהורים עובדים הזכאים לקיצור יום העבודה במהלך השנה, עשויים להיות זכאים, במקום יום החופשה המיוחד, לקיצור ימי העבודה האחרונים בחודש אוגוסט וניצול הזכות עד סוף ספטמבר. למידע נוסף ראו: קיצור ימי עבודה בחודשים אוגוסט וספטמבר להורים עובדי מדינה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים