• יורש פסול הוא יורש (שנקבע על פי דין או בצוואה) אשר נמצא פסול לרשת, בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא הורשע בניסיון לגרום במתכוון למותו של המוריש.
  • הוא הורשע בגרימת מותו של המוריש.
  • הוא הורשע כי העלים, השמיד או זייף את צוואתו האחרונה של המוריש.
  • הוא תבע ירושה על פי צוואה מזויפת.
 • אם אין יורשים אחרים - חלקו עובר לבעלות המדינה.
 • בית המשפט יכול להחליט שמי שהורשע בגרימת מותו של המוריש או בניסיון לכך, יזכה בחלק מעבזון המוריש, אם שוכנע בית המשפט שזה היה רצון המוריש.
 • אם היורש שהורשע בגרימת מותו של המוריש, הוכיח בפני בית המשפט שדן בעניין הצוואה, שקיים סייג לאחריות הפלילית לפי נסיבות המקרה, הוא לא ייחשב כיורש פסול.
 • ילדי יורש פסול שהוא בנו של המוריש:
  • הכלל הוא שילדי יורש פסול שהוא בנו של המוריש ירשו את הירושה במקומו.
  • עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע שהילדים לא יירשו במקומו של היורש הפסול, אם היה זה רצונו של המוריש.
 • ילדי יורש פסול שהוא לא בנו של המוריש:
  • הכלל הוא שילדי יורש פסול שהוא לא בנו של המוריש לא ירשו את הירושה במקומו.
  • עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע שהילדים יירשו במקומו של היורש הפסול, אם היה זה רצונו של המוריש.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות