• יורש פסול הוא יורש (שנקבע על פי דין או בצוואה) אשר נמצא פסול לרשת, בשל אחת מהסיבות הבאות:
  • הוא הורשע בניסיון לגרום במתכוון למותו של המוריש.
  • הוא הורשע בגרימת מותו של המוריש.
  • הוא הורשע כי העלים, השמיד או זייף את צוואתו האחרונה של המוריש.
  • הוא תבע ירושה על פי צוואה מזויפת.
 • חלקו של הפסול לרשת אף אינו יכול לעבור ליורשיו, אלא מתחלק בין שאר היורשים האחרים.
 • אם אין יורשים אחרים - חלקו עובר לבעלות המדינה.
 • מי שהורשע בניסיון לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת אותו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות