יחידת המיון היא חלק מהשירות האמבולטורי (טיפול שאינו אשפוז) בבריאות הנפש המופעל בבתי חולים, ותפקידה לתת לפונים שירותי מיון, הערכה, טיפול דחוף, והפניה לגורמי טיפול
בכל מרכז לבריאות הנפש קיים חדר מיון פסיכיאטרי הפעיל 24 שעות ביממה, אליו ניתן להגיע ללא הפניה וללא כל תשלום
ניתן גם לפנות לחדרי המיון של בתי החולים הכלליים והתשלום יהיה לפי הכללים המקובלים בפניה לחדר מיון בבית חולים כללי
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


יחידות המיון פועלות בכל המרכזים לבריאות הנפש ובחלק מבתי החולים הכלליים.

 • תפקיד היחידה הוא לתת לפונים שירותי מיון, הערכה, טיפול דחוף, והפניה לגורמי טיפול.
 • מרבית יחידות המיון הקהילתי פועלת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

מי זכאי?

 • פונים בכל הגילאים הסובלים מהפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ומחלות נפש, ונזקקים לשירותי מיון או חירום בתחום בריאות הנפש.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות באופן עצמאי או על-ידי הפניה מכל גורם רפואי או מקצועי בקהילה.
 • כל פונה יעבור הערכה פסיכיאטרית מלאה וכוללנית ע"י רופא מטפל לשם קביעת אבחנה, חריפות המצב ומסוכנות וקביעת תוכנית האבחון וההתערבות המיידית הדרושה, כולל ביצוע או הפניה לבדיקות עזר (גופניות ונפשיות) בהתאם לצורך. ההערכה תכלול בדיקה רפואית גופנית. במקרה שהפונה הוא קטין, תתבצע ההערכה על-ידי רופא מומחה בפסיכיאטרייה של הילד והמתבגר.
 • כל פונה יעבור הערכה פסיכו-סוציאלית לשם זיהוי והערכה גורמי ומצבי סיכון המחייבים התערבות דחופה ולבניית תוכנית המשך טיפול אם יש צורך בכך.
 • לפי הצורך והנסיבות, ייעשה קישור למשפחה, לגורמי רפואה ובריאות הנפש ולגורמי טיפול אחרים בקהילה, להסדרת המשך מעקב וטיפול, בהתאם לתוכנית המשך הטיפול.

חשוב לדעת

 • יחידת המיון צריכה לקבל כל פונה אליה, גם ללא הפניה, לפי שיקולי קדימות רפואית.
 • פנייה ליחידת מיון במרכזים רפואיים לבריאות הנפש לא כרוכה בתשלום או השתתפות עצמית.
 • פנייה לחדר מיון של בתי חולים כלליים (בהם נמצאים יועצים פסיכיאטריים), כרוכה בתשלום לפי הכללים המקובלים בפניה לחדר מיון בבית חולים כללי, אלא אם קיימת זכאות לפטור מתשלום.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י