הקדמה:

יחידת המיון הקהילתי היא חלק מהשירות האמבולטורי (טיפול שאינו אשפוז) בבריאות הנפש, ותפקידה לתת לפונים שירותי מיון, הערכה, טיפול דחוף, והפניה לגורמי טיפול
במרפאות בריאות הנפש קיימת יחידת מיון פסיכיאטרי הפועלת 24 שעות ביממה לטיפול במקרי חירום
משרד הבריאות


יחידת מיון קהילתית שייכת למרכז קהילתי לבריאות הנפש. היא ממוקמת בקהילה (מחוץ לבתי החולים הפסיכיאטריים) ובמקום נגיש.

 • תפקיד היחידה, הוא לתת לפונים שירותי מיון, הערכה, טיפול דחוף, והפניה לגורמי טיפול.
 • יחידת המיון הקהילתי פועלת כמסגרת טיפול עצמאית בקהילה, כחלק ממרכז בריאות הנפש או כחלק מבית חולים כללי.
 • לפי הנחיות משרד הבריאות, יחידת המיון הקהילתי פועלת 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, או בשעות שלא פועלות מסגרות טיפול אמבולטוריות אחרות.

מי זכאי?

 • פונים בכל הגילאים הסובלים מהפרעות התנהגות, הפרעות נפשיות ומחלות נפש, ונזקקים לשירותי מיון או חירום בתחום בריאות הנפש.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות באופן עצמאי או על-ידי הפניה מכל גורם רפואי או מקצועי בקהילה.
 • כל פונה יעבור הערכה פסיכיאטרית מלאה וכוללנית ע"י רופא מטפל לשם קביעת אבחנה, חריפות המצב ומסוכנות וקביעת תכנית האבחון וההתערבות המיידית הדרושה, כולל ביצוע או הפניה לבדיקות עזר (גופניות ונפשיות) בהתאם לצורך. ההערכה תכלול בדיקה רפואית גופנית. במקרה שהפונה הוא קטין, תתבצע ההערכה על-ידי רופא מומחה בפסיכיאטרייה של הילד והמתבגר.
 • כל פונה יעבור הערכה פסיכו-סוציאלית לשם זיהוי והערכה גורמי ומצבי סיכון המחייבים התערבות דחופה ולבניית תכנית המשך טיפול אם יש צורך בכך.
 • לפי הצורך והנסיבות, ייעשה קישור למשפחה, לגורמי רפואה ובריאות הנפש ולגורמי טיפול אחרים בקהילה, להסדרת המשך מעקב וטיפול, בהתאם לתוכנית המשך הטיפול.

חשוב לדעת

 • יחידת המיון הקהילתי צריכה לקבל כל פונה אליה. ללא דיחוי, לפי שיקולי קדימות רפואית.
 • בכל מרכז לבריאות הנפש קיים חדר מיון פסיכיאטרי הפעיל 24 שעות ביממה וניתן לפנות לחדרי מיון אלה ללא צורך בהפניה וללא כל תשלום או השתתפות עצמית.
 • במקרי חירום ניתן לפנות גם אל חדרי המיון של בתי החולים הכלליים, בהם נמצאים יועצים פסיכיאטריים, והתשלום הוא בהתאם לכללים המקובלים בפניה לחדר מיון בבית חולים כללי.

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י