הקדמה:

יחידת מיקוח כוללת את כל העובדים שסכסוך העבודה נוגע אליהם, ושלגביהם ניתן יהיה לחתום על הסכם קיבוצי
  • יחידת מיקוח כוללת את כל העובדים שסכסוך העבודה נוגע אליהם, ושלגביהם ניתן יהיה לחתום על הסכם קיבוצי (למשל: כל העובדים אצל אותו מעסיק/עובדי סניף מסוים/עובדי יחידה נפרדת במקום העבודה/ייחוד מקצועי מסוים - כל מקרה לפי נסיבותיו).
דוגמה
ברבים מהמוסדות האקדמיים נהוג לחלק את יחידות המיקוח לסגל בכיר וסגל זוטר, כאשר כל קבוצת עובדים מגיעה להסכם קיבוצי נפרד.
דוגמה
במפעל שיש לו מספר סניפים מרוחקים אחד מהשני, יתכן שרק עובדים של סניף מסוים ירצו להתאגד, והם יוכלו להיות יחידת מיקוח נפרדת במקום העבודה, לפחות כל עוד בסניפים האחרים העובדים אינם מעוניינים להתאגד.

פסקי דין