ארגון עובדים יציג הוא ארגון העובדים המייצג את העובדים לצורך חתימה על הסכם קיבוצי ואכיפתו
בארגון עובדים יציג חייבים להיות חברים לפחות שליש מהעובדים שעליהם יחול ההסכם
ישנה הבחנה בין ארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי כללי וארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי מיוחד

ארגון עובדים יציג הוא ארגון העובדים המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר לצורך חתימה על הסכם קיבוצי ואכיפתו מול המעסיק, ובתנאי שחברים בו לפחות שליש מהעובדים שעליהם יחול ההסכם.

  • ארגון עובדים יציג מוגדר בחוק הסכמים קיבוציים.
  • ישנה הבחנה בין שני סוגים של ארגון עובדים יציג (בהתאם לסוג ההסכם הקיבוצי):
  • ארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי כללי (סעיף 4 לחוק הסכמים קיבוציים) - ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול הסכם קיבוצי.
  • ארגון עובדים יציג לעניין הסכם קיבוצי מיוחד (סעיף 3 לחוק הסכמים קיבוציים) - ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול הסכם קיבוצי, או שהוא מייצגם לעניין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש מכלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.
  • ארגון העובדים היציג מייצג, לצורך חתימה על הסכם קיבוצי, את כל העובדים שעליהם יחול ההסכם - גם את אלה שאינם חברים בארגון עובדים זה.

חשוב לדעת

  • הסכם קיבוצי שנחתם עם ארגון עובדים יציג שומר על תוקפו גם אם במהלך תקופת תוקפו מאבד הארגון היציג את התכונות שהופכות אותו לארגון יציג.
  • לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, בודקים את כמות החברים במועד הפנייה למעסיק וההודעה על היציגות, ואם נעשו יותר מאוחר פעולות מטעם המעסיק שהובילו לירידה במספר החברים בארגון, הן לא יפגעו בדרישת היציגות.
  • בפסק דין שניתן ביום 18.08.2016 הכיר לראשונה בית הדין האזורי לעבודה בירושלים בארגון עובדים עצמאי כארגון עובדים יציג. בית הדין קיבל את בקשת ארגון העובדים הפרטי של "פותחים עתיד", חברת הבת של הסוכנות היהודית, להכיר בו כארגון העובדים היציג של החברה.
    • בית הדין האזורי קבע שהארגון עונה עתה על התנאים להגדרת ארגון עובדים כפי שנקבעו בבית הדין הארצי והיו חסרים בעבר: יוזמת ההתארגנות היא של העובדים הזוטרים, הארגון הוכיח שמטרתו לפעול לטווח הארוך ולא למטרה מסוימת בלבד, לארגון יש תקנון שעונה לדרישת הדין, הארגון יקיים בחירות תקופתיות ודמוקרטיות הכוללות הצבעה פיזית.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים