ידועים בציבור זכאים לרשת זה את זו כאילו היו בני זוג נשואים, אם קיימו משק בית משותף ואף אחד מהם לא היה נשוי לאחר בזמן המוות
אם בן הזוג שמת ערך צוואה, הוראות הצוואה גוברות על הוראות החוק הקובעות את אופן חלוקת הירושה
חלק מפסיקות בתי המשפט הכירו בזכויות של ידועים/ות בציבור מאותו מין, לרשת את בני/בנות זוגם/ן


ידוע/ה בציבור יוכל/תוכל לרשת את בן/בת זוגו/ה, לאחר הפטירה, באופן זהה ירושה של בן זוג נשוי.

מי זכאי

 • בני זוג ידועים בציבור, אשר בן/בת זוגם נפטרו מבלי שערכו צוואה תקפה.

אופן מימוש הזכות

 • על בני הזוג לעמוד בתנאים הבאים:
  1. בני הזוג חיו חיי משפחה במשק בית משותף.
  2. בשעת מותו של בן הזוג, אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי לאדם אחר.
  3. בן הזוג שנפטר לא ערך צוואה הקובעת אחרת, שכן במקרה זה הוראות הצוואה גוברות.
 • בהתקיים כל התנאים האמורים, הידוע בציבור יורש את מה שהיה יורש על פי דין, אילו היה נשוי למוריש.
 • לצורך מימוש הזכות, יש להגיש לרשם הירושה בקשה לצו ירושה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

 • ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

תודות