הקדמה:

אם הנפטר לא ערך צוואה, בן זוגו שנותר בחיים יורש את המטלטלין המשותפים וחלק משאר העיזבון, בהתאם לחוק הירושה
במקרים מסויימים יקבל בן הזוג את מלוא הזכויות בדירת המוריש בה התגוררו בני הזוג, גם אם קיימים יורשים נוספים
החלק אותו יירש בן הזוג תלוי בקיומם של קרובי משפחה אחרים של המוריש, אך בכל מקרה בן הזוג יירש לפחות מחצית מהעיזבון
ניתן להתנות על חוק הירושה באמצעות עריכת צוואה, ולקבוע מה יהיה חלקו של בן הזוג בעיזבון, כמו גם של יתר היורשים
לפרטים נוספים ראו חוק הירושה


על פי כללי חוק הירושה לגבי היורשים על פי דין, ובהיעדר צוואה, מי שהיה בן זוגו של המוריש בזמן מותו - יורש אותו.

ירושת המטלטלין

 • בן הזוג יורש את המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלה עוברים לבן הזוג ללא תלות בחלקם בירושה של קרובי משפחה נוספים.
 • המטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כוללים, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.
 • יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.
 • הוראת חוק זו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.

חלקו של בן הזוג בעיזבון

 • בנוסף למטלטלין, בן הזוג יורש חלק משאר העיזבון של הנפטר.
 • שיעור חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים הקרובים למנוח וזכאים לרשת אותו, ובדרגת קרבתם למנוח.

ירושת מחצית מהעיזבון על ידי בן הזוג

 • אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון.
 • היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח שלושה ילדים ובת זוג. דירת המגורים היתה רשומה על שם שני בני הזוג ולכן העיזבון של המנוח כלל, בין היתר, את מחצית הדירה הרשומה על שמו.
 • בת הזוג תקבל (בנוסף למטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).
 • בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים (חצי הדירה השייך לה ועוד חצי מחלקו של בן הזוג). לילדים יוותר רבע מדירת המגורים (חצי מהעיזבון של האב), שיחולק ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח בת זוג, בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.

ירושת שני שלישים מהעיזבון על ידי בן הזוג

 • אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים - מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.
 • היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
דוגמה
אישה שנפטרה הניחה בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות והסב יתחלקו ב- 1/3 הנותר, ויקבלו כל אחד 1/6 מהעיזבון.
דוגמה
מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, הניח אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).
 • אלמנה זכאית לקבל מהעיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה. בנסיבות מסויימות היא רשאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את הנושא במקרה הספציפי.

ירושת מלוא דירת המגורים המשותפת של המוריש ובן הזוג

 • בן הזוג יקבל את כל חלקו של המוריש בדירת המגורים המשותפת, ובנוסף 2/3 מהנותר משאר העיזבון, אם בעת מותו של המוריש מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מתקיים התנאי לירושת שני שלישים מהעזבון. כלומר, אם המוריש לא הניח אחריו ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים.
  2. בן הזוג היה נשוי למוריש שלוש שנים לפחות.
  3. בני הזוג גרו בדירת המוריש, שנכללת (כולה או חלקה) בעיזבון.

ירושת מלוא העיזבון על ידי בן הזוג

 • אם למנוח אין קרובי משפחה כפי שצויין, כלומר ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים או סבים, בן הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון.
דוגמה
כשמוריש הניח אחריו בת זוג ודוד - בת הזוג תזכה בכל העיזבון.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות