כאשר אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') מחולקים בין יורשיו בהתאם לכללים שנקבעו בחוק
הכללים קובעים, כי בן הזוג של האדם שמת יירש את כל המיטלטלין המשותפים (רכב, ריהוט וכו')
בנוסף למיטלטלין, בן הזוג יירש לפחות מחצית מיתרת העיזבון (פירוט בהמשך הדף)
ישנם מקרים, בהם בן הזוג יירש את כל הזכויות בדירת המגורים המשותפת, על-אף קיומם של קרובי משפחה


אם אדם מת מבלי שערך צוואה, עיזבונו (כספים, נדל"ן, מיטלטלין, רכוש, זכויות וכו') יחולק בין קרובי משפחתו, בהתאם לכללים ברורים שנקבעו בחוק.

 • בין היתר, הכללים קובעים כי מי שהיה בן זוגו של האדם שמת, בזמן שהוא מת, יירש את כל המיטלטלין וכן לפחות מחצית מיתרת העיזבון (פירוט בהמשך הדף).
 • במונח "בן זוג" הכוונה לאדם שהיה נשוי למוריש בזמן שמת.
 • ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם כאילו היו נשואים, כל עוד אף אחד מהם לא היה נשוי למישהו אחר בזמן המוות. לפרטים ראו ירושה של ידוע/ה בציבור.
 • למידע על זכויות ירושה של בני זוג מאותו מין, ראו ירושה של בן זוג מאותו מין.
שימו לב

ירושת המיטלטלין

 • בן הזוג יורש את המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף. נכסים אלה עוברים לבן הזוג ללא תלות בחלקם בירושה של קרובי משפחה נוספים.
 • המיטלטלין השייכים למשק הבית המשותף כוללים, למשל: כלי בית, ריהוט, מכשירי חשמל, רכב משפחתי וכדומה.
 • יש לשים לב כי אלו חפצים ששימשו את בני הזוג בניהול משק הבית, ולא חפצים לשימוש אישי של אחד מהם, כגון תכשיטים.
 • הוראת חוק זו נועדה לשמור על רמת החיים שבן הזוג היה מורגל אליה לפני הפטירה.

חלקו של בן הזוג בעיזבון

 • בנוסף למיטלטלין, בן הזוג יורש חלק משאר העיזבון של בן הזוג שמת.
 • שיעור חלקו של בן הזוג תלוי בקיומם של בני משפחה נוספים הקרובים למנוח וזכאים לרשת אותו, ובדרגת קרבתם למנוח.

ירושת מחצית מהעיזבון על ידי בן הזוג

 • אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - בן הזוג מקבל מחצית מהעיזבון.
 • היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח שלושה ילדים ובת זוג. דירת המגורים היתה רשומה על שם שני בני הזוג ולכן העיזבון של המנוח כלל, בין היתר, את מחצית הדירה הרשומה על שמו.
 • בת הזוג תקבל (בנוסף למיטלטלין ולמכונית) 1/2 מהעיזבון והילדים יחלקו ביניהם את ה- 1/2 השני (1/6 לכל ילד).
 • בידי בת הזוג יהיו כעת 3/4 מדירת המגורים (חצי הדירה השייך לה ועוד חצי מחלקו של בן הזוג). לילדים יוותר רבע מדירת המגורים (חצי מהעיזבון של האב), שיחולק ביניהם.
דוגמה
מוריש הניח בת זוג, בן, ונכד מבת שנפטרה לפניו. בת הזוג תקבל את המיטלטלין ו- 1/2 מהעיזבון, הבן והנכד (היורש במקום אמו שנפטרה) יקבלו 1/4 כל אחד.

ירושת שני שלישים מהעיזבון על ידי בן הזוג

 • אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים - מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון.
 • היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
דוגמה
אישה שנפטרה הניחה בן זוג, סבא ואחות. בן הזוג יקבל את המיטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון, האחות והסב יתחלקו ב- 1/3 הנותר, ויקבלו כל אחד 1/6 מהעיזבון.
דוגמה
מוריש ללא ילדים, נכדים, הורים או אחים, הניח אחריו בת זוג, סבתא וסבא. בת הזוג תקבל את המיטלטלין ו- 2/3 מהעיזבון. הסבא והסבתא יזכו ב- 1/3 הנותר מהעיזבון (כל אחד מהם יקבל 1/6).
 • אלמנה זכאית לקבל מהעיזבון גם את דמי כתובתה ותוספת כתובה. בנסיבות מסויימות היא רשאית לדרוש גם מזונות מהעיזבון, ומומלץ לפנות לייעוץ משפטי כדי לבחון את הנושא במקרה הספציפי.

ירושת מלוא דירת המגורים המשותפת של המוריש ובן הזוג

 • בן הזוג יקבל את כל חלקו של המוריש בדירת המגורים המשותפת, ובנוסף 2/3 מהנותר משאר העיזבון, אם בעת מותו של המוריש מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. מתקיים התנאי לירושת שני שלישים מהעזבון. כלומר, אם המוריש לא הניח אחריו ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים.
  2. בן הזוג היה נשוי למוריש שלוש שנים לפחות.
  3. בני הזוג גרו בדירת המוריש, שנכללת (כולה או חלקה) בעיזבון.

ירושת מלוא העיזבון על ידי בן הזוג

 • אם למנוח אין קרובי משפחה כפי שצויין, כלומר ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים או סבים, בן הזוג הנותר בחיים יורש את כל העיזבון.
דוגמה
כשמוריש הניח אחריו בת זוג ודוד - בת הזוג תזכה בכל העיזבון.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות