בימ"ש השלום: המדינה התרשלה בכך שמנעה מעובד זר להיכנס לישראל לדיון משפטי בעניינו, והוא זכאי לפיצויים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית משפט השלום תל-אביב יפו
שם התיק:161018-09
תאריך:7.10.2010
קישור:פסק-הדין המלא

אזרח בולגרי שעבד בעבר בישראל כעובד זר ועזב אותה כדין בתום תקופת עבודתו - הגיע ארצה בשנית לצורך דיון משפטי בעניין תביעה שהגיש נגד מעבידו.

מכיוון שהגיע ללא מסמכים מאמתים וכרטיס טיסה חזרה, נאסר עליו להיכנס לארץ. משסירב לחזור לארצו, הוא הושם במתקן כליאה למשך שבעה ימים, בסופם שוחרר כנגד הפקדת ערבות כספית. שבוע לאחר מכן עזב את ישראל ושב לארצו.

הוא הגיש תביעה לפיצויים בגין כליאת שווא, רשלנות, והפרת חובה חקוקה.

בית משפט השלום בתל-אביב קבע כי רשות ביקורת הגבולות פעלה בסבירות כאשר מנעה בתחילה את כניסתו של התובע, ודחה את טענת כליאת השווא מאחר שלתובע הייתה אפשרות לחזור לארצו. מנגד, נפסק כי הרשות התרשלה בכך שלאחר שהוצגו בפניה נסיבות הגעתו של התובע, עדיין לא שחררה אותו ובכך שללה את חירותו, את חופש תנועתו ואת זכות הגישה שלו לערכאות משפטיות.

לתובע נפסקו פיצויים בסך 15 אלף ₪. עוד נפסק כי הנתבעת תישא בהוצאות שכר הטרחה של עורך דינו ובהוצאות הטיסה והלינה שלו לצורך עדותו.

השופטת נימקה את פסיקתה באופן הבא:

  1. לאור הוראות הדין והעדרן של הנחיות כתובות ומפורסמות, לא נפל כל פגם בהגעתו של התובע לישראל ללא הגשת בקשת כניסה או מסירת הודעה על כניסה מראש, ומבלי שהביא עמו מסמכים כלשהם.
  2. כמה שעות לאחר שעוכב התובע, התאפשר לעובדי הרשות לשוחח עם עורך-דינו. בשיחה זו התברר להם כי כל טענות התובע הנן נכונות. לאור הבהרות אלה חייב היה לחול שינוי בהגדרת מעמדו של התובע ובהתייחסות לחשדות כלפיו והיה על נציגי הרשות להפעיל פעם נוספת את שיקול דעתם.
  3. משהוברר כי הגעתו של התובע הייתה מטעמים לגיטימיים וכי אין הצדקה לשלול את כניסתו לישראל, הוא הפך זכאי להכנס לישראל, וסמכותה של הרשות ליטול ממנו את חירותו וחופש התנועה שלו התבטלה.

משמעות

  • רשות שדות התעופה אינה רשאית לשלול את חירותו של אדם לאחר שהתברר שהוא מעוניין להכנס לישראל מטעמים חוקיים, גם אם לא הביא עמו מסמכים המגבים את נסיבות הגעתו.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות