נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות על פוסט טראומה זכאים לקבל כלב שירות בתנאים שיפורטו
הזכאות כוללת השתתפות חודשית בסך 396 ₪ עבור ההוצאות על הכלב


נפגעי פעולת איבה שהוכרה להם נכות על פוסט טראומה עשויים לקבל כלב שאומן לסייע להם בצרכים תפקודיים שנובעים מהפגיעה.

דוגמה
  • לזהות ולהזהיר על עלייה ברמת החרדה.
  • להזכיר לקחת תרופות.
  • לשלוף ו"לקרקע" מהתקף חרדה או פלאשבק ולהציע נחמה.
  • לספק "נקודות לחץ" אחרי התקף כדי לסייע בהסדרת הדופק והנשימה והרפיית השרירים.
  • להעיר מסיוטי לילה.
  • לקרוא לעזרה.
  • לשמש חוצץ מאנשים אחרים במקומות הומים.
  • להוביל למקום שקט ובטוח במקרה של התקף במרחב הציבורי.
  • הזכאים לכלב שירות מקבלים תשלום חודשי בסך 396 ₪ להשתתפות בהוצאות כגון אוכל וציוד לכלב.

מי זכאי?

  • נפגעי פעולת איבה שהוכרו להם 20% נכות לפחות (או 10% לפחות לפני 1996) על פוסט טראומה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים