פורטל זה מרכז מידע לגבי סיוע וטיפולים נפשיים ורגשיים הניתנים לאוכלוסיות במצבים שונים.

אנחנו נפגשים עם עולם הטיפול דרך מערכות האבחון והפסיכולוגיה החינוכית, דרך העולם של טיפולים רגשיים (טיפול פסיכולוגי, פסיכותרפיה, טיפולים באמנויות וכו') לבני כל הגילאים, וגם במקרים לא מעטים טיפולים נפשיים (פסיכיאטריים). השאלות המרכזיות הרלוונטיות לציבור הן מודעות למסגרות טיפוליות, זכאות לטיפולים (כולל מימון חלקי או מלא) וכמובן זכויות המטופלים.

טיפולים מרפאתיים לבני כל הגילאים

קטינים נפגעי עבירה

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים