במקומות ציבוריים, בתחבורה ציבורית ובמקומות עבודה אסור להפלות אדם עם מוגבלות מהסיבה שמלווה אותו כלב סיוע (בדומה לאיסור אפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה)
במקרה של אפליה פסולה ניתן להגיש תביעה אזרחית לבית המשפט ולתבוע פיצוי של עד 50,000 ₪ - ללא הוכחת נזק
אפליית אדם שמלווה בכלב סיוע מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס


בדומה לאיסור אפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה, אין להפלות אדם עם מוגבלות המלווה בכלב סיוע.

מי זכאי?

איסור אפליה בתעסוקה

 • העובדה שאדם עם מוגבלות מלווה בכלב סיוע לא תהיה עילה לאי העסקתו במשרה כלשהי.

איסור אפליה במקומות ציבוריים ובתחבורה ציבורית

 • אין למנוע מאדם עם מוגבלות את האפשרות להיכנס למקום ציבורי או להשתמש בתחבורה ציבורית, רק כי מלווה אותו כלב סיוע. למידע נוסף ראו הסעת בעלי חיים באוטובוס והסעת בעלי חיים ברכבת.
 • אסור לגבות מאדם עם מוגבלות כל תשלום על כניסה למקום ציבורי או שימוש בתחבורה ציבורית, רק כי הוא מלווה בכלב סיוע.
 • כללים אלה חלים גם על בעלי תעודה שמעידה כי הם אומנים או מאמנים של כלב בתהליך הכשרה ככלב סיוע, שכלבם מסומן בהתאם.

תהליך מימוש הזכות

 • החל מ-01.11.2023 הזכאות תינתן לאדם עם המוגבלות אם לכלב שמלווה אותו יש "תעודת חיית סיוע" (בתקופה שבין 01.05.2023 ל-01.11.2023 לא תידרש תעודה להוכחת הזכאות).
 • אדם עם מוגבלות שנעזר לפני 01.05.2023 בכלב סיוע יהיה זכאי לקבל תעודת חיית סיוע לכלבו אחרי שהכלב יעבור מבחן כשירות במרכז הכשרה והדרכה שהוכר על-ידי משרד הרווחה.
 • במקרה שאדם עם מוגבלות הופלה כי מלווה אותו כלב סיוע, ניתן לתבוע את המפלה.
 • בית המשפט רשאי לפסוק לאדם שהופלה מסיבה זו פיצוי של עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק (ראו פסיקה בנושא).

מקומות שניתן למנוע בהם את הכניסה לכלבי סיוע

 • מותר למנוע את הכניסה עם הכלב למקומות ציבוריים או לאמצעי תחבורה ציבורית שעל-פי דין אסור להיכנס אליהם עם כלב סיוע או עם כלב בתהליך הכשרה.
 • במקומות שניתן בהם שירות ואסור על-פי דין להיכנס אליהם עם הכלב יש לספק מיתקן מתאים שהכלב יוכל לשהות בו במהלך מתן השירות.
דוגמה
מקומות שאין חובה לאפשר בהם כניסה לכלבי סיוע בגלל סיכון בריאותי
 • חדרי ניתוח וכל מקום אחר בבתי חולים שמיועד לפעולות כירורגיות או פעולות פולשניות אחרות.
 • כל מקום במרפאה שמיועד לפעולות כירורגיות, צינתורים, פעולות פולשניות אחרות ודיאליזה.
 • מרפאות אונקולוגיות, לא כולל מקומות המתנה מחוץ לחדרי הטיפול במרפאות אלה.
 • מחלקות אשפוז או מרפאות שמיועדות לתת טיפול לאנשים עם כשל חיסוני, או שלרוב המטופלים בהן יש כשל חיסוני, לא כולל מקומות המתנה מחוץ לחדרי הטיפול במרפאות אלה.
 • מחלקות אשפוז בבתי חולים שמיועדות לטיפול מוגבר או לטיפול נמרץ.
 • חדרים במחלקות אשפוז שמיועדים לטיפול מוגבר או לטיפול נמרץ - כל עוד מאושפז בחדר מטופל שזקוק לטיפול זה.
 • פגייה.
 • חדרי אשפוז שמאושפזים בהם מטופלים עם כוויות.

חשוב לדעת

 • אפליית אדם עם מוגבלות שמלווה אותו כלב סיוע מהווה במקרים מסוימים עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים