כאשר עובד מקבל גמול גלובלי עבור שעות נוספות, אך בפועל הוא עובד מספר שעות נוספות גבוה יותר מזה שעבורו משולם הגמול, הוא זכאי לקבל מהמעסיק תוספת תשלום עבור השעות הנוספות העודפות
המעסיק רשאי לקזז מהתשלום עבור השעות הנוספות העודפות את התשלום ששולם לעובד בחודשים קודמים עבור שעות נוספות שהעובד לא ביצע, אך קיבל עבורן גמול גלובלי
במקרים מסוימים ניתן יהיה לקזז גם את התשלום עבור שעות עבודה רגילות (ולא רק שעות נוספות) שהעובד לא ביצע ושעבורן שולם לו שכר

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:ע"ע 10341-12-20
תאריך:22.11.2021
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובד הועסק במשך כ-12.5 שנים עד לפיטוריו.
 • שכרו החודשי של העובד הורכב משכר יסוד בסך 10,450 ₪ ובנוסף רכיב של שעות נוספות גלובליות בסך 550 ₪.
 • העובד הגיש תביעה נגד המעסיק, שבמסגרתה תבע, בין היתר, תשלום עבור שעות שעבד מעבר לשעות הנוספות שמגולמות ברכיב גמול השעות הגלובלי.
 • המעסיק טען בין היתר כי זכותו להפחית מהתשלום החסר עבור השעות הנוספות העודפות את תשלום היתר ששילם לעובד בחודשים הקודמים עבור שעות שהעובד לא ביצע, למרות ששולם לו שכר עבורן.

פסיקת בית הדין הארצי לעבודה

 • כאשר עובד מקבל גמול גלובלי עבור שעות נוספות, אך בפועל הוא עובד מספר שעות נוספות גבוה יותר מזה שעבורו משולם הגמול הגלובלי, הוא זכאי לקבל מהמעסיק תוספת תשלום עבור השעות הנוספות העודפות.
 • המעסיק רשאי לקזז מתוספת התשלום עבור השעות הנוספות העודפות את התשלום ששילם לעובד בחודשים קודמים עבור שעות נוספות שהעובד לא ביצע, אך קיבל עבורן גמול גלובלי.
 • במקרים מסוימים ניתן יהיה לקזז גם תשלום עבור שעות עבודה רגילות (ולא רק שעות נוספות) שהעובד לא ביצע ושעבורן שולם לו שכר.
 • השאלה אם מותר לקזז רק תשלום עבור שעות נוספות שלא בוצעו או שניתן לקזז גם תשלום שכר רגיל עבור שעות רגילות שהעובד לא עבד בהן, תלויה בכוונה המשותפת של העובד והמעסיק:
  • אם העובד והמעסיק ראו בתשלום עבור השעות הרגילות ובתשלום עבור השעות הנוספות "יחידה אחת", ניתן יהיה להפחית (לקזז) את התשלום העודף ששילם המעסיק בחודשים הקודמים עבור כל השעות (גם שעות נוספות וגם שעות רגילות) שעבורן קיבל העובד שכר למרות שלא עבד בהן.
  • אם העובד והמעסיק ראו בשעות הנוספות ובשעות הרגילות שתי יחידות נפרדות, ניתן יהיה לבצע קיזוז של תשלום היתר ששולם בחודשים הקודמים רק עבור שעות נוספות שלא בוצעו.
דוגמה
 • כאשר המעסיק נוהג לשלם לעובד שכר מלא גם במקרים שבהם העובד לא השלים את שעות התקן (השעות הרגילות) ניתן ללמוד על ויתור של המעסיק על השלמת מלוא שעות התקן ועל כוונה להעניק הטבה לעובד.
 • במקרה זה יחול הכלל שלפיו הטבה הניתנת לעובד בהקשר של הוראה אחת אינה יכולה להתקזז מחוב של המעסיק בקשר להוראה אחרת בהסכם העבודה, כלומר, המעסיק יוכל לקזז רק את התשלום העודף ששילם עבור שעות נוספות שהעובד לא ביצע ולא יוכל לקזז תשלום יתר עבור שעות תקן רגילות שלא בוצעו.
 • בית הדין הארצי פירט את שלבי החישוב לפי כל אחת מהשיטות ואת ההבדלים ביניהן (ראו סעיף 33 לפסק הדין ואילך).
 • בית הדין הארצי החזיר את התביעה לבית הדין האזורי כדי שיבצע את החישוב המדויק של מספר השעות העודפות שעבורן לא קיבל העובד תשלום ויקזז מהן את התשלום שקיבל העובד עבור שעות שבהן לא עבד.

משמעות

 • כאשר עובד מקבל גמול גלובלי עבור שעות נוספות, אך בפועל הוא עובד מספר שעות נוספות גבוה יותר מזה שעבורו משולם הגמול הגלובלי, הוא זכאי לקבל מהמעסיק תוספת תשלום עבור השעות הנוספות העודפות.
 • המעסיק רשאי לקזז מהתשלום עבור השעות הנוספות העודפות את התשלום ששולם לעובד בחודשים קודמים עבור שעות נוספות שהעובד לא ביצע, אך קיבל עבורן גמול גלובלי.
 • במקרים מסוימים ניתן יהיה לקזז גם תשלום עבור שעות עבודה רגילות (ולא רק שעות נוספות) שהעובד לא ביצע ושעבורן שולם לו שכר, וזאת על פי כוונת הצדדים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".