הקדמה:

אסור לאשפז אדם בכפייה אם לא נשקפת ממנו סכנה ממשית ברמה קרובה לוודאי
השאלה אם אדם "חולה נפש" באופן המצדיק אשפוז בכפייה נבדקת לפי חומרת הסימפטומים שלו, ולא לפי ההגדרה הרפואית

פרטי פסק הדין

ערכאה:
מחוזי
מס' תיק:
עו (ת"א) 27890-06-18‏
תאריך:
08.07.2018

תקציר פסק הדין

הסכנה מהאדם המאושפז צריכה להיות ממשית וקרובה לוודאי

 • הפסיכיאטר המחוזי הוציא צו לאשפוז כפוי לא-דחוף של המערערת, לאור קביעה כי היא סובלת מהפרעת אישיות לא ספציפית, ומסוכנת לסביבתה.
 • בית המשפט קבע כי כאשר מדובר באשפוז כפוי, יש לדרוש כי הסכנה מן האדם המאושפז, לעצמו או לסביבתו, תהיה ממשית וברמה הקרובה לוודאי, והמסוכנות תיבחן באמת מידה מחמירה.
 • לאור זאת, בית המשפט קבע כי התנהגות המערערת לא מצביעה על סכנה ממשית וברמה הקרובה לוודאי, לא לסביבתה ולא לעצמה.

"מחלת נפש" לצורך אשפוז כפוי תיבדק לפי חומרת הסימפטומים

 • בנוסף, בית המשפט קבע כי האבחנה שניתנה למערערת כסובלת מהפרעת אישיות לא ספציפית וההתנהגות שלה, אינן עולות כדי "מחלת נפש" כנדרש בחוק טיפול בחולי נפש, המצדיקה אשפוז כפוי.
 • בית המשפט קובע כי אין הצדקה לאשפוז כפוי כאשר מדובר באנשים עם הפרעות אישיות, שכן לא הוכח כי אשפוז פסיכיאטרי יעיל עבורם, ואין לאשפז אנשים, בוודאי שלא בכפייה, רק משום שהם מפריעים לסביבתם.
 • בית המשפט מסתמך על הלכות קודמות ואומר כי חלו שינויים בתפיסת בתי המשפט את אופן הגדרתה של "מחלת נפש", כך שכיום עיקר הבחינה נעשית לפי בדיקת הסימפטומים הפסיכוטיים של כל מקרה ומקרה.
 • מסיבה זאת, ייתכנו מצבים בהם מטופל הסובל מהפרעה נפשית מסוימת יאובחן כלוקה במחלת נפש כמשמעה בחוק, ויהיה ניתן לאשפז אותו באשפוז כפוי, בעוד מטופל אחר הסובל מאותה מחלה אך בעוצמת תסמינים שונה לא ייכנס תחת הגדרה זו, ולא יהיה מקום לאשפז אותו באשפוז כפוי.
 • במקרה של המערערת, בית המשפט קבע כי עוצמת הסימפטומים אינה מצדיקה הגדרתה כחולת נפש לצורך החוק, רק משום שהתנהגותה אינה נורמטיבית והיא מהווה קושי עבור סביבתה.

ביקורת על אפשרות לאשפוז כפוי לא דחוף

 • בית המשפט מתח ביקורת על עצם האפשרות לאשפוז כפוי לא-דחוף, שבהגדרתו אינו דורש שהאדם המאושפז יהיה מסוכן באופן ממשי ומיידי, ולכן עלול לפגוע באופן בלתי מוצדק בזכותו של האדם לחירות.

משמעות

 • הקביעה אם הפרעה נפשית היא מחלה שמאפשרת אשפוז כפוי תלוי בחומרת הסימפטומים ולא בעצם הגדרת ההפרעה כמחלה.
 • לא ניתן לאשפז אדם בכפייה אם לא נשקפת ממנו סכנה ממשית ברמה קרובה לוודאי, לעצמו או לסביבתו.
 • אבחנה של הפרעת אישיות כשלעצמה אינה מצדיקה אשפוז בכפייה, ויש לבחון את יתר הסימפטומים.

חשוב לדעת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר "נבו".