לא ניתן לקבוע בהסכם משכנתא תנאים שונים מאלו שקבועים בסעיף 81ב1(א) לחוק ההוצאה לפועל
במקרה שנקבעו תנאים שונים בהסכם המשכנתא, הם לא יהיו בעלי תוקף משפטי

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו
שם התיק:בר"ע (ת"א) 1716/07
תאריך:31.12.2007
קישור:לנוסח פסק הדין

ב- 30.10.2005 נחתם הסכם הלוואה חוץ בנקאי, במסגרתו נתנה חברת דלתא קפיטול גרופ בע"מ לבני זוג הלוואה בסך 600,000 ₪.
להבטחת ההלוואה חתמו בני הזוג על שטר משכנתא, שהוטלה על בית מגוריהם. ב- 05.06.2006 חתמו הצדדים על נספח להסכם ההלוואה, לפיו "החברה הסכימה להיענות לבקשת הלווים להארכת תקופת ההלוואה עד ליום 15.09.2006". ב- 05.10.2006 פתחה החברה בהליכי הוצאה לפועל לביצועו של שטר המשכנתא.
בני הזוג (המערערים) טענו כי המועד הראשון שבו ניתן היה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל כנגדם, הוא ה- 15.03.2007, בחלוף 6 חודשים ממועד פרעונה העתידי של ההלוואה, ולכל הפחות, ממועד התשלום הנדחה הראשון (והאחרון) שלא נפרע.
החברה (המשיבה) טענה כי המדובר "בטענה אבסורדית" שמעניקה ארכה בת 12 חודשים, לאחר המועד שנקבע לפרעון ההלוואה.

פסיקת בית המשפט

  • סעיף 81ב1(א) לחוק ההוצאה לפועל נועד להקל את הנטל על רוכשי דירות, שמשכנו את זכויותיהם בדירה ולא עמדו בפירעון המשכנתא.
  • הסעיף מקל את הנטל באמצעות קביעת ארכה לפרעון החוב שבפיגור, ומניעת נקיטתם של הליכי הוצאה לפועל, לפני חלוף פרק זמן בן מחצית השנה ממועד התשלום הראשון שלא שולם על ידי החייב, או מהמועד שבו היה על החייב לפרוע את החוב שלהבטחת פירעונו נרשמה המשכנתא.
  • לשון החוק פשוטה וברורה ומונעת כל אפשרות לפתוח בהליכים למימוש דירת המגורים לפני חלוף 6 חודשים ממועד פרעונה של ההלוואה. המועד הראשון בו ניתן היה לפתוח בהליכי הוצאה לפועל למימוש שטר המשכנתא היה ביום 15.03.2007.
  • הוראת סעיף 81ב1(א) לחוק ההוצאה לפועל היא הוראה קוגנטית (הוראה שלא ניתן להחליט לפעול שלא על-פיה בחוזה), שהצדדים אינם רשאים להתנות עליה בהסכם ביניהם.

משמעות

  • לא ניתן לקבוע בהסכם משכנתא תנאים שונים מאלו שקבועים בסעיף 81ב1(א) לחוק ההוצאה לפועל. גם במקרה שייקבעו תנאים שונים, הם לא יהיו בעלי תוקף משפטי.


ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.