הקדמה:

אדם עם מוגבלות זכאי למלווה שיסייע לו בהתמצאות כאשר הוא מקבל שירות במשרד ממשלתי, בכנסת, ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם מתוקף חוק, ובתנאי שהמקום בו ניתן השירות הוא בן יותר מקומה אחת ויותר מעשרה חדרים
על המלווה מטעם הגוף הציבורי להצטרף לאדם עם המוגבלות וללוותו לכל מקום אליו הוא צריך להגיע בכל זמן שהותו במקום
על האדם עם המוגבלות לבקש את הבקשה זמן סביר מראש, על מנת לאפשר לנותן השירות להתארגן ולדאוג למלווה


על-פי סעיף 30 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות בגוף ציבורי בליווי אדם מטעם הגוף הציבורי שיסייע לו בהתמצאות במקום ובהגעה לכל חלקי המקום הנדרשים לשם קבלת השירות.

 • גוף ציבורי לפי סעיף זה מוגדר כמשרד ממשלתי (כולל יחידותיו השונות), כנסת, רשות מקומית או תאגיד שהוקם מתוקף חוק
 • המלווה מטעם נותן השירות יתלווה לאדם עם המוגבלות בכל זמן שהותו במקום הציבורי.
דוגמה
אדם עם מוגבלות המגיע לסניף המוסד לביטוח לאומי בו שלוש קומות ושלושים חדרים, זכאי לבקש, וחובת המוסד לספק לו, מלווה מטעם המוסד שיתלווה אליו ויסייע לו בהתמצאות במקום.

מי זכאי?

מהו שירות ציבורי?

 • על-פי סעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
 • מקום ציבורי:
  • מקום ציבורי מוגדר בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.
  • ככלל, מקום ציבורי הוא מקום בו ניתן שירות לכלל האוכלוסיה או לחלק לא מסוים שלה.
דוגמה
המקומות הבאים מוגדרים כמקומות ציבוריים: בית חולים, בית ספר, בניין משרדים, בנק.
 • גוף ציבורי:
  • גוף ציבורי מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות.
  • על פי תקנה 30 הגופים הציבוריים עליהם חלה החובה לספק ליווי לאדם עם מוגבלות הם משרדים ממשלתיים כולל יחידות עצמאיות בתוך המשרד הממשלתי, הכנסת, רשויות מקומיות ותאגידים שהוקמו מכוח חוק.
דוגמה
גופים ציבוריים עליהם חלה חובה לספק מלווה לאדם עם מוגבלות: מפעל הפיס, עירייה, ביטוח לאומי.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לגוף בו נדרש הליווי מראש, תוך מתן זמן סביר לגוף על-מנת שיוכל לארגן מלווה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים