אחד מן התנאים המקדמיים להכרה כפגיעה בעבודה מסיבת "ליקוי שמיעה עקב חשיפה לרעש" הוא כי כושר השמיעה פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים.

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין הארצי לעבודה
שם התיק:עב"ל 188/08, עב"ל 210/08, עב"ל 238/08, עב"ל 287/08
תאריך:12.11.2008
קישור:לקריאת נוסח פסק הדין

מדובר בערעור שהגיש המוסד לביטוח לאומי נגד הכרה בארבעה עובדים שטענו לליקוי שמיעה כנפגעי עבודה.

בעבר, ליקוי שמיעה יכול היה להיות מוכר כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע על פי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) או על פי החלופה המיקרוטראומטית, אם התרחש הליקוי עקב חשיפה לרעש מזיק. היה על המבוטח להצביע על ירידה בכושר השמיעה בתדירויות הדיבור, הן במסגרת תביעה להכרה בליקוי שמיעה כמחלת מקצוע והן בתביעה על פי תורת המיקרוטראומה.

כיום, לאחר שנוסף לחוק סעיף 84א, על המבוטח להוכיח כי מתקיימים בו תנאי החוק להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה. הסעיף נועד ליצור הסדר ממצה של תנאים להכרה בליקוי שמיעה ובטנטון שמחשיפה לרעש כפגיעה בעבודה. דגשיו של הסעיף הינם בקביעת תנאים המעידים על קשר סיבתי בין הליקוי לבין תנאי העבודה ברעש מזיק ועל פגיעה תפקודית, פגיעה שביטויה בפגיעה בשמיעה בתדירות הדיבור.

הפרשנות שנתנו השופטים לסעיף 84א(א)(2) לעניין הכרה בליקוי שמיעה כפגיעה בעבודה הינה: הפחתת כושר השמיעה בשיעור של 20 דציבל לפחות בתדירויות הדיבור בכל אחת מהאוזניים.

בעבר, לא הייתה קיימת חזקת הסיבתיות ועל התובע היה להוכיח קיום קשר סיבתי בין הרעש לו נחשף לבין הליקוי בשמיעתו. מסיבה זו קבעו השופטים כי בחלופה המיקרוטראומטית לעניין ליקוי שמיעה יש להשתמש רק כדי לתת מענה לאותם מקרים שבהם המבוטח לא יכול להוכיח כי נחשף לרעש מזיק ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ-85 דציבל, ובכל זאת ליקוי השמיעה ממנו הוא סובל הנו תוצאה של הרעש המזיק אליו הוא נחשף בעבודה (למשל עובד בתנאי רעש משתנים, או במקום שבו מעבידו לא ביצע בדיקות עצמת רעש כנדרש כגון מסגריה, מוסך, נגריה, מועדונים ודיסקוטקים).

בית הדין קיבל את ארבעת ערעורי המוסד המוסד לביטוח לאומי והורה לבחון את הפיחות בשמיעה הנזכר בסעיף 84א(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי בממוצע תדירויות הדיבור, קרי 500 - 1000 - 2000 מחזורים בשנייה.

משמעות

  • אחד מן התנאים המקדמיים להכרה בליקוי שמיעה עקב חשיפה לרעש כפגיעה בעבודה הוא כי כושר השמיעה פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח פסק הדין באדיבות אתר ״נבו״